Parathion

kemisk forbindelse

Parathion CAS-nummer: 56-38-2, er det engelske udtryk for handelsnavnet Bladan M.

Tidligere blev parathion anvendt som insektsbekæmpelsesmiddel.

Stoffet blev udviklet af Bayer i 1948, men kan ikke købes mere, da det ikke længere er godkendt.

I 60'erne, 70'erne og 80'erne blev Bladan betragtet som et vidundermiddel til planteproduktion og det blev flittigt anvendt på danske gartnerier. Mange gartnere blev desværre alvorligt syge som følge af hyppig ubeskyttet brug.

Stoffet er fareklassificeret: Acute Tox. 2; H300 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 2; H330 STOT RE 1; H372 Aquatic Acute 1; H400 (M=100) Aquatic Chronic 1; H410

Signalord: Fare Piktogrammer: GHS06, GHS08, GHS09

Se ogsåRediger

 Spire
Denne artikel om kemi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.