Parcel (fra fransk parcelle, af latin particula) betyder egentlig et stykke af et hele. Det bruges oftest om et jordstykke, der er udstykket fra en større (landbrugs)ejendom. Før i tiden var formålet med en sådan udstykning ofte at etablere et nyt jordbrug og indehaveren af et sådant kaldtes en parcellist.

I 1960'erne og 1970'erne blev der imidlertid oprettet mange parceller udelukkende med det formål at opføre et hus på grunden. Man taler i den forbindelse ofte om en parcelhusgrund og parcelhus. Denne betydning er i dag den dominerende.