Paternalisme

Paternalisme er en persons magt over en anden person, der ikke kan forvalte sig selv, eller en etisk retfærdiggørelse af en sådan praksis.