For alternative betydninger, se Patriark. (Se også artikler, som begynder med Patriark)
Kirkelige embeder
Pave | Patriark
Kardinal
Ærkebiskop | Metropolit
Biskop | Superintendent | Koadjutor
Præst | Sognepræst | Kannik
Diakon
Kateket

En patriark er overhovedet i en romersk-katolsk eller ortodoks kirkeprovins, et patriarkat. Da embedet er personorienteret bruger man sjældent betegnelser som f.eks. patriarkatet Konstantinopel, men som regel patriarken af Konstantinopel osv.

Fem patriarkater – i Rom, Jerusalem, Alexandria, Antiokia og Konstantinopel – har rødder i oldkirken. De andre er kommet til på senere tidspunkter, enten som belønning for loyalitet mod kirken eller af religionspolitiske grunde.

Den ortodokse kirkes patriarkater redigér

 
Bartholomæus 1., den nuværende patriark af Konstantinopel.

Fire af de ortodokse patriarkater, de fire første på listen, er oldkirkelige. De andre er nyere, og er knyttet til nationalkirker i forskellige lande.

 • Patriarken af Konstantinopel (Den økumeniske patriark)
 • Patriarken af Alexandria
 • Patriarken af Antiokia
 • Patriarken af Jerusalem
 • Patriarken af Moskva og hele Rusland
 • Patriarken af hele Bulgarien
 • Katholikos-patriarken af hele Georgien
 • Patriarken af hele Rumænien
 • Den serbiske patriark

Den katolske kirkes patriarkater redigér

Et af de katolske patriarkater går direkte tilbage til oldkirken, nemlig Rom. Patriarkaterne i Alexandria, Antiokia og Jerusalem har rødder i oldkirken, men disse steder var der i lang tid kun ortodokse patriarker.

Udover de nuværende patriarkater er der også i Den katolske kirke nogle historiske patriarkater, som af forskellige grunde ikke eksisterer mere.

Nuværende katolske patriarkater redigér

 • Patriarkatet i Rom (paven er patriark)
 • Det koptiske patriarkat i Alexandria
 • Det græske patriarkat i Antiokia
 • Det syriske patrirkat i Antiokia
 • Det maronittiske patriarkat i Antiokia
 • Det romersk-katolske patriarkat i Jerusalem
 • Patriarkat i Babylon (Bagdad)
 • Patriarkat i Cilicia
 • Patriarkat i Venezia
 • Patriarkat i Lisabon

Historiske katolske patriarkater redigér

 • Det romersk-katolske patriarkat i Konstantinopel
 • Det romersk-katolske patriarkat i Alexandria
 • Det romersk-katolske patriarkat i Antiokia
 • Patriarkatet i Vest-Indien
 • Patriarkatet i Øst-Indien

De orientalske ortodokse kirkers patriarkater redigér

De nestorianske patriarkater redigér

De nestorianske kirker blev løsrevet fra resten af den kristne kirke i det 5. århundrede.

 • Katholikos-patriarken af Babylon (Bagdad, Østens Gamle Kirke)
 • Katholikos-patriarken i Jerusalem (Kirken i øst og udenlands, sæde i Nordamerika)