Petrologi

Petrologi (fra Græsk: πέτρα, petra, bjergart; og λόγος, logos, lære, kundskab) er et fagområde inden for geologi som angår studiet af bjergarter og dannelsen af dem. Ordet litologi var tidligere synonymt med petrografi, men i dag er det en gren inden for petrologi og angår makroskopisk håndprøve eller beskrivelse af en blotning.

Mørk alunskifer ved Brétignolles, Vendée, Frankrig.

Det er tre grene af petrologi, som korresponderer med tilsvarende bjergartstype: vulkansk, metamorf og sedimentær.

Som selvstændig videnskab udvikledes emnet i 1870-erne, blandt emnets pionerer var Henry Clifton Sorby, Harry Rosenbusch og Auguste Michel-Lévy.[1]

NoterRediger

  1. ^ Gunnar Carlquist (red.): Svensk uppslagsbok; bd 21; Svensk uppslagsbok AB, Malmö 1937; side 538