Portal:Den Europæiske Union

Denne projektside holdes ikke længere opdateret, og bibeholdes først og fremmest af historiske årsager.
Yderligere information findes på diskussionssiden eller i historikken.
Hovedside   Medlemslandene   Projekt 

Den Europæiske Union eller EU er et politisk og økonomisk samarbejde i en international overstatslig union med 28 medlemslande. På visse områder bevæger EU sig imod at ligne en føderation. Tilhængere af EU har fremhævet, at medlemmerne har fuld suverænitet, og at unionen ikke kan overføre kompetence fra medlemmerne til sig selv. Unionen blev etableret i 1992 med Maastricht-traktaten og har de facto afløst det tidligere Europæiske Fællesskab (EF). Siden da er der optaget nye medlemslande, og unionens kompetencer er udvidet. EU er en af de største økonomiske og politiske enheder i verden, med 494 millioner indbyggere og et kombineret bruttonationalprodukt på 11,6 billioner euro i 2006.

Mere
Stifterne af Europæiske Kul- og Stålfællesskab, de oprindelige seks, fra Rom-traktaten 1951 med mål at forebygge en ny krig

...med at gøre denne portal bedre ved at forbedre nogle af de mange artikler, der er relateret til emnet EU.

Ønskeliste

  • Artikel om EU-udvidelse - med kandidatlandenes status og vej mod optagelse

Ting, der skal gøres

God arbejdslyst!


...Berlin er hovedstad i Tyskland og dermed hjemsted for den tyske regering og parlament?

...Grønland og Algeriet er de eneste territorier, der nogensinde har forladt EU?

...Norges regering har ansøgt om EU-medlemskab to gange, men befolkningen har stemt nej (i 1972 og i 1994)?

Belgien - Frankrig - Luxembourg - Italien - Nederlandene - Vesttyskland (1957) - Danmark - Irland - Storbritannien (1973) - Grækenland (1981) - Portugal - Spanien (1986) - Finland - Sverige - Østrig (1995) - Cypern - Estland - Letland - Litauen - Malta - Polen - Slovakiet - Slovenien - Tjekkiet - Ungarn (2004) - Bulgarien - Rumænien (2007) - Kroatien (2013)

Listen er udarbejdet efter optagelsesår og derefter alfabetisk