Precision Approach Path Indicator

Precision Approach Path Indicator, forkortet PAPI, er engelsk for "Præcis indflyvningsvejs-indikator": Det er et system af specielle to-farvede lamper der bruges ved landingsbaner i lufthavne til at hjælpe piloter der skal lande, med at følge den ideelle nedstigningsvinkel på det sidste stykke af landingen.

PAPI ses til højre for landingsbanen. Flyet er en smule for langt nede i forhold til den ideelle indflyvningsvinkel.

Sådan virker PAPI

redigér

En landingsbane kan være udstyret med PAPI i den ene eller begge ender: Nær banens tærskel (baneende) findes 4 eller 2 (APAPI - Abbreviated PAPI) specielle lamper lige ved siden af banen side om side langs en linje vinkelret ud fra banekanten. Lamperne sender rødt og hvidt lys ud mod de fly der kommer ind til landing, afhængigt af hvilken vertikal vinkel man ser dem fra: Fra et landende fly der ligger over en vis vinkel ses 4 (hhv. 2) hvide lys, mens man fra et punkt under samme vinkel ser fra 1 til 4 (hhv. 1 til 2) røde lys. - Optimal indflyvningsvinkel er 2 hvide og 2 røde (hhv. 1 af hver)

Lampernes lysvinkel er justeret således, at lysene skifter et efter et fra hvidt til rødt jo lavere indflyvningsvinkelen bliver. "Four red = Pilot is dead"

Se også

redigér
  • Visual Approach Slope Indicator; VASIS - ældre princip under udfasning. Findes med både 2 og 4 lamper, men lamperne står (parvis ved 4) i "over" hverandre i stedet for på en enkelt række på tværs som ved PAPI.

Findes også med 5 lamper (3-bar VASIS)

Samme funktionsmåde som PAPI

  • Instrumentlandingssystem; et radiobaseret system der virker selv når tåge eller nedbør forhindrer brug af VASI og PAPI.