Prunetalia spinosae

Prunetalia spinosae er den plantesociologiske orden, som optræder overalt, hvor der er fuld sol og samtidig en hård belastning i form af mekanisk slid (vind eller dyregnav). Jordbund og klima spiller derimod en mindre rolle, og derfor optræder de samme arter altid i disse nicher: Rød Kornel (Cornus sanguinea), Almindelig Benved (Euonymus europaeus), Slåen (Prunus spinosa) og Hunde-Rose (Rosa canina).

Prunetalia spinosae i Mecklenburg. Man ser, hvordan slåenbuskene arbejder sig væk fra skyggen bag dem, mens de bliver begrænset af dyrkning og græsning foran sig.

Foto: Botaurus

Ordenen opdeles i fire plantesamfund:

Se ogsåRediger

  • Querco-Fagetea – den plantesociologiske klasse, som Prunetalia spinosae tilhører.