Røggasrensning

Røggasrensning er rensning af miljøskadelige stoffer fra kraftværker. Dette gøres bl.a. ved hjælp af kalk. De kemiske reaktioner, der foregår i vasketårnet, er: SO2 + CaCO3 + ½O2 + 2H2OCaSO4·2H2O + CO2[1].

KilderRediger