Realløn betegner (nominel) lønindkomst renset for inflation/deflation, dvs. opgjort i faste priser. Realløn betegner, hvad lønmodtageren reelt får ud af sine penge i form af købekraft. Hvis reallønnen er steget, har forbrugeren mulighed for at købe flere varer for sin løn end tidligere.

Over længere tidsrum regnes den gennemsnitlige realløn normalt at stige i takt med den økonomiske (real)vækst, fordi lønningerne følger arbejdernes produktivitet. I kortere perioder, og især under lavkonjunkturer, hvor arbejdsløsheden er høj eller stigende, kan reallønnen dog godt være faldende. Ændringer i udbud af og efterspørgsel efter bestemte faggrupper kan også medføre, at nogle grupper får enten en mere eller en mindre gunstig reallønsudvikling end den gennemsnitlige.

ØkonomiSpire
Denne artikel om økonomi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.