Regioner i Tjekkiet

Tjekkiets 14 regioner har eksisteret siden 1. januar 2000 i henhold til Tjekkiets lov 129/2000 o krajích (om regioner), som erstattede den gamle paragraf 1/1993 i Tjekkiets konstitution o Vyšších územně správních celcích (om højere geo-administrative enheder)). Tjekkiet består af tretten kraj (sædvanligvis oversat med region, og en hovedstad hlavní město, som har status som kraj. De gamle 73 distrikter (okresy, ental okres) eksisterer fortsat og har forskellige dele af statsadministrationen, f.eks. retsvæsen.[1]

Regioner i Tjekkiet. Bogstaverne som identificerer hver region bliver brugt på bilnumrene fra regionen.
Tæthed = Befolkningstæthed; BNP = Bruttonationalprodukt (i millioner CZK); BNP / cpa = BNP pr indbygger (i CZK)
Region Hovedstad Indbyggere. Areal (km²) Tæthed (/km²) BNP BNP/cpa
A Prag (Hovedstad) 1,170,571 496 2,360 637,704 547,096
S Centralbøhmen Praha 1,144,071 11,015 104 288,888 253,912
C Sydbøhmen České Budějovice 625,712 10,057 62 150,970 251,106
P Plzeň Plzeň 549,618 7,561 73 137,911 216,639
K Karlovy Vary Karlovy Vary 304,588 3,315 92 65,789 216,639
U Ústí nad Labem Ústí nad Labem 822,133 5,335 154 188,041 229,146
L Liberec Liberec 427,563 3,163 135 94,451 229,146
H Hradec Králové Hradec Králové 547,296 4,758 115 133,767 244,549
E Pardubice Pardubice 505,285 4,519 112 116,639 230,880
M Olomouc Olomouc 635,126 5,159 123 134,376 211,467
T Mähren-Schlesien Ostrava 1,257,554 5,535 227 280,210 222,638
B Sydmähren Brno 1,123,201 7,067 159 285,855 254,684
Z Zlín Zlín 590,706 3,964 149 131,789 222,885
J Vysočina Jihlava 517,153 6,926 75 121,318 234,530
CZ Hele Tjekkiet Prag 10.220.577 78.868 130 2.767.717 271.161

[2]

Tjekkiets regioners våben

redigér

Eksterne kilder og henvisninger

redigér