Regionsreformen i Norge

Regionsreformen i Norge er en reform af fylkesstrukturen i Norge, hvor 19 fylker bliver til 11. Reformen er et af Regeringen Solbergs politiske projekter og pågår parallelt med en kommunalreform. Stortinget vedtog 8. juni 2017 følgende sammenlægninger af fylker: Regionreformen blev vedtaget af Stortinget den 8. juni 2017.

De nye regioner fra 1. januar 2020

Det nye fylke Trøndelag (tidligere Sør- og Nord-Trøndelag) blev oprettet allerede den 1. januar 2018.

Seks nye fylker blev oprettet ved sammenlægning af 13 eksisterende fylker med virkning fra 1. januar 2020:

De fire fylker Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland bliver videreført som de var tidligere.[1]

Planer om sammenlægning

redigér

Troms fylke og Finnmark fylke

redigér

Som en del af regionsreformen i Norge vedtog Stortinget 8. juni 2017, at Finnmark fylke og Troms skal sammenlægges til et fylke fra 1. januar 2020.[2] Det nye fylke skal hedde Troms og Finnmark. I maj 2018 afholdtes en folkeafstemning i Finnmark; 87 procent stemte nej til at sammenlægge de to fylker Finnmark og Troms.[3] Fylkestingene i Troms og Finnmark sendte derefter ansvaret for at slå de to fylker sammen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet".[4] Trods den store modstand i folkeafstemningen, blev sammenlægningen gennemført.[1][5]

Fylkesformanden i Finnmark sagde nej til at mødes med kommunalministeren.[6] [7] Situationen var derefter fastlåst.[8][9][10][4]

Kommunalminister Monica Mæland svarede på kritikken mod sammenlægningen af Troms og Finnmark i et fem sider langt brev. Juraprofessor Eivind Smith står fremdeles fast på, at sagen ikke var forberedt sådan som loven kræver.[11]

I november 2018 var sagen om omgørelse[12] af beslutningen om sammenlægning af Troms og Finnmark fylker til behandling i Stortinget.

Se også

redigér

Referencer

redigér