For Historisk rummål for skibe. Er nu erstattet af, se Bruttotonage.

Bruttoregisterton (BRT) er 100 fod3 af målpligtige lukkede rum. Nettoregisterton (NRT) fratrækker rumfanget af ikke lastebærende rum som indkvartering, brændstof tanke, maskin- og kedelrum.

Registertonnet er et udtryk for skibes rumfang

Hverken Bruttoregisterton eller Bruttotonage må forveksles med skibets vægt der angives som Deplacement

Se også redigér