Registerton

(Omdirigeret fra Registertonnage)
Registertonnet er et udtryk for skibets rumfang

Et skibs registertonnage er et udtryk for det samlede indvendige målepligtige rumfang. En registerton svarer til 100 engelske kubikfod, der modsvarer SI-enheden 2,83 m³.

Skibets klassificering og afgiftsberegningsgrundlag tager udgangspunkt i netop registertonnagen. Det kan således være afgørende i forbindelse med f.eks. lodsning eller kravene til skibets bemanding.

Registertonnet kan inddeles i brutto og netto: Med nettoregisterton (forkortet NRT) fratrækkes bruttoregistertonnet (forkortet BRT) med den tonnage, der optages af visse skibsrum – f.eks. opholdsrum for besætning, navigationsrum, radiorum, maskin- og kedelrum.

Se ogsåRediger