Regler i Mormonkirken

Regler og råd som medlemmerne af Mormonkirken (Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige) stræber efter at følge til perfektion. Denne liste skal ikke ses som en fyldestgørende liste over regler i Mormonkirken, men blot som en opsumering af de vigtigste og mest i øjenfaldende regler og råd. Det skal også pointeres, at mormoner tror på omvendelse, hvis de bryder en af reglerne, har de altså mulighed for at få tilgivelse for deres overtrædelser, nogle overtrædelser kræver tilgivelse fra forskellige kirkeledere. Brud på nogle bestemte regler kan dog føre til ekskommunikation.

Kriterier for at opnå frelseRediger

Mormonkirken tror på, at himlen er delt i 3 verdener eller herligheder kaldet det Telestiale (Stjerners glans), det Terrestiale (månens glans) og det Celetriale (solens glans), hvor den øverste (det celetiale) består af 3 grader af herlighed. Den højeste verden kaldes det celestiale rige, mormonerne håber på at komme til tops i dette rige, da det medfører at de selv bliver guder og kan skabe deres egne planeter og evigt afkom da familien er evig.

 • Tro på Jesus Kristus, Gud og Helligånden, som 3 forskellige personer.
 • Blive døbt og konfirmeret i Mormonkirken.
 • Tro at Joseph Smith samt alle andre profeter i Mormonkirken var og er Guds sande profeter.
 • Blive gift for al evighed med en person af modsatte køn i et mormontempel.
 • Stræbe efter at overholde alle kirkens regler.
 • Betale 10 % af ens indkomst (før skat) samt fasteoffer (beløb svarende til prisen på 2/3 af måltiderne på den første søndag i måneden) til Mormonkirken.
 • Gå i kirke og deltage aktivt i kirken.
 • Modtage de forskellige grader af præstedømmet (kun for mænd)
 • Modtage nadveren om søndagen, hvis de er raske nok til at tage i kirke.
 • Være villig til at give alt til kirken.
 • Modtage de forskellige tempelceremonier.
 • Have det hellige mormonundertøj på dag og nat.
 • Ikke ryge, drikke alkohol, kaffe eller te.
 • Overholde de pagter man har indgået med Gud.

Kriterier som ikke længere krævesRediger

Der er en del kriterier, som ikke længere kræves, at mormonerne opfylder eller opfylder i dette liv.

 • For mænd at have flere hustruer, siden 1894 har mænd være forbudt at praktisere polygami, og det medfører eksklusion af kirken. Da mormoner tror på evigt liv og evige familier, mener de, at de kan blive gift med flere efter deres død. Se evt. Lære og Pagter kapitel 132. Mormoner differentierer mellem ægteskaber for tid og evighed og ægteskaber "til døden jer skiller". Man kan være gift enten eller og både og.
 • De fundamentalistiske mormoner praktiserer stadig polygami.


RådRediger

Mormonkirken har også en del råd, som de ikke går så meget op i, at deres medlemmer følger, og de er heller ikke kriterier for at opnå frelse.

 • Tage en så høj uddannelse som muligt.
 • Undgå gæld.
 • Få så mange børn som man har råd til at få.
 • Kvinder opfordres til at blive gift med mænd, der har været på en 2-årig (eller længere) mission for kirken.
 • Gå i tøj som dækker det hellige undertøj, det må ikke være for stramt.
 • Kun spise kød, når der er mangel på andet. Bemærk dette efterfølges kun af meget få mormoner, primært vegetarer.
 • Fuldføre en selvfinancieret 2-årig mission for mormonkirken (mænd) og 1½ år for kvinder. -Medlemmer fra fattige lande kan få støtte fra kirken.
 • Læse mindst 10 minutter om dage i mormonkirkens skriftlige udgivelser, skrifter eller i bibelen.
 • Bede når der er brug for hjælp og når der udtrykkes taknemmelighed f.eks. når der bedes for at velsigne føde.
 • Ikke høre dårlig musik (dvs. indeholdende bandeord, omtale af sex, opforderer til ugudelighed osv.)
 • Fortælle så mange som muligt om Mormonkirken, når det giver mening og føles rigtigt.
 • Have et forråd af mad og fornødenheder til mindst 1 år.
 • Ikke se voldelige eller erotiske film.
 • Gifte sig med en af samme religion.
 • Holde familiehjemmeaften 1 gang om ugen, helst mandag.
 • Ikke drikke koffeinholdige drikke (NB dette er et meget omdiskuteret råd i mormonkirken, som der er mange delte holdninger til, men kirken har bedt om at medlemmerne udviser sund dømmekraft ).

Eksterne henvisningerRediger