Det Rene Venstre, eller Det Bergske Venstre, var et dansk politisk parti fra 1884 til 1897. Partiet var også kendt som Bergianerne.

Oprettelse redigér

Partiet opstod i efteråret 1884, da Folketingets Venstre (Det Radikale Venstre) revnede og blev til to partier. Hørup blev leder af den ene fløj, mens Christen Berg fik ledelsen af den anden fløj.

Ledere redigér

Frem til sin død i 1891 var Berg leder af partiet. Derefter tilfaldt formandsposten J.C. Christensen.

Politik redigér

Partiet repræsenterede de venstrefolk, der var mest fjendtlige over for forlig med Estrups godsejerregering. Sagt med Bergs ord: Gå aldrig på akkord med uretten. Partiets modstandere betegnede dets politik som en gold protestpolitik. Alligevel lykkedes det partiet at lave nogle få politiske aftaler med regeringspartiet Højre.

I en kort periode forsøgte partiet et tættere samarbejde med Moderate Venstre. Navnet på dette samarbejde var Det Danske Venstre.

Partiets sidste år redigér

I 1895 blev partiet en fraktion i Venstrereformpartiet. Frem til 1897 holdt partiet regelmæssige fraktionsmøder under ledelse af J.C. Christensen. Efter at J.C. Christensen i 1897 var blevet formand for Reformpartiet, blev møderne i Det Rene Venstre sjældnere, men partiet blev ikke formelt opløst.