En ridefoged var godsejerens repræsentant på et gods og tog sig af forholdet til bønderne, sørgede for at bøndergårdene blev fæstet ud når de var ledige, opkrævede skatter og landgilde, mødte i retten på ejerens vegne osv.

Ridefogdens stilling som mellemleder med både offentligretlige og private forvaltningsopgaver gjorde ham tidligt upopulær, som f.eks. skildret i Holbergs Jeppe på Bjerget og Svend Methlings Kongen bød.

I 1700-tallet gled betegnelsen ridefoged ud til fordel for godsinspektør eller forvalter.