Rodhals (plantedel)

Rodhalsen på en plante er det opsvulmede stykke, som danner overgangen mellem stammen og rødderne.

Rodhalsen er her det korte stykke mellem det lodrette stamme forløb og det vandrette rodforløb. Det er i øvrigt usædvanligt, at rødderne er blottet som her, og her skyldes det erosion som følge af trafik omkring stammen.

I rodhalsen opbevares hovedparten af buskes og træers oplagrede stivelse vinteren over. Det gør området tiltrækkende for gnavere som mosegris og markmus. Rodhalsen er desuden i en udsat position, fordi fugtigheden hele tiden svinger omkring den. Ofte ligger fugtigheden inden for det kritiske område (dvs. mellem 15 og 60 % vandindhold), som gør svampeangreb muligt.

Disse forhold gør, at man bør være ekstraordinært forsigtig, når man arbejder inde ved rodhalsen: Selv den mindste skramme i barken kan blive en adgangsvej for visnesyge (Verticilium dahliae) og rodbrand (Pythium, Phytophthora med flere).