Rolle (teater/film): En rolle er en person i et teaterstykke (eller på film) der levendegøres af en skuespiller. Eksempelvis rollen som Ofelia i Hamlet. Kan også anvendes i overført betydning om en person der opfører sig som noget andet end han/hun normalt er. Eksempel: Trods sin tristhed spillede hun rollen som den glade pige hele aftenen.

Rolle (funktion): En person kan have en bestemt funktion i mere eller mindre formelle ceremonier. Denne funktion beskrives ofte som en rolle. Eksempelvis præstens rolle i barnedåben. Også ting kan have roller i denne betydning "cyklen spillede en stor rolle i hans forklaring om sin forsinkelse".