Rothschild-familien er en velhavende familie, der nedstammer fra Mayer Amschel Rothschild. Rothschild var hofjøde hos den tyske landgreve af Hessen-Kassel i den fri rigsstad Frankfurt am Main, som etablerede sin bankvirksomhed i 1760'erne.[1] I modsætning til de fleste tidligere hofjøder formåede Rothschild at testamentere sin formue, og der er etableret en international bankfamilie gennem hans fem sønner,[2] der slog sig ned i London, Paris, Frankfurt, Wien og Napoli.

Den oprindelige Rothschild-familie, i midten Mayer Amschel Rothschild og med uret Mayer Karl Rothschild, Frankfurt, Nath. Mayer v. Rothschild, London, Baron Lion. Nath. Rothschild, London, James v. Rothschild, Paris, Baron Alb. v. Rothschild, Wien, Sal. Mayer v. Rothschild, Wien, Anselm Sal. Frh. v. Rothschild, Wien, Anselm (sic!) Mayer v. Rothschild, Frankfurt
  1. ^ Elon, Amos (1996). Founder: Meyer Amschel Rothschild and His Time. New York: HarperCollins. ISBN 0-00-255706-1.
  2. ^ Backhaus, Fritz (1996). "The Last of the Court Jews – Mayer Amschel Rothschild and His Sons". I Mann, Vivian B.; Cohen, Richard I. (red.). From Court Jews to the Rothschilds: Art, Patronage, and Power 1600–1800. New York: Prestel. s. 79–95. ISBN 3-7913-1624-9.