Sædelighedsforbrydelse

Sædelighedsforbrydelse eller seksualforbrydelse er en fælles betegnelse for de typer af kriminalitet, der er af seksuel karakter – det vil sige blufærdighedskrænkelse, voldtægt, sex med mindreårig, blodskam, og børnepornografi.

Lovgivningen om sædelighedsforbrydelser findes i dansk lovgivning i straffelovens kapitel 24, dog for blodskams vedkommende kapitel 23.

Straffen for at begå en sædelighedsforbrydelse varierer betydeligt, idet der er så stor forskel på forbrydelsernes grovhed, men i flertallet af sagerne er straffen bøde eller en betinget fængselsstraf.