Forfatteren til en (videnskabelig) afhandling der offentliggøres i et tidsskrift eller som bidrag til en bog med flere forfattere – fx antologier og festskrifter – modtager i reglen fra udgiver eller forlægger et fastlagt antal (20 eller 50) særtryk af sin afhandling, dvs. at de pågældende sider leveres separat, oftest i et omslag som oplyser, hvor afhandlingen stammer fra. Forfatteren får herved mulighed for at sende den til kolleger og andre interesserede, som måske ellers ikke ville få den i hænde. Selv om muligheden for fotokopiering har gjort det lettere at skaffe sig en enkelt afhandling, er fremstilling af særtryk fortsat udbredt.

Særtryk af Hans Olriks bidrag til værket Lærerne og Samfundet : Folkeskolens kendte Mænd og Kvinder : Jubilæumsskrift 1814-1914 fra 1913-1914. Dette eksemplar har forfatteren givet til professor Kristian Erslev, som det fremgår af dedikationen øverst.