Sandbanke

En sandbanke er en ansamling af sand eller grus i en flod, et floddelta eller marint terræn (fx ved kysten). Banken kan være med eller uden vegetation og være vedvarende dækket af vand. Størrelsen kan variere fra nogle meters længde til flere kilometer som det er tilfældet for barriereøer, der findes langs en hel kystlinje. Søkort markerer sådanne landformer som grunde, men det kan være vanskeligt at angive deres position, da de ofte flytter sig. De vandrer ved at de eroderes på den ene side, og samtidig øges på den anden side. Langstrakte sandbanker, ofte langs kysten, kaldes revler.

Sandbanke ved Fanning Island, Line Islands, Stillehavet.
En tidevands sandbanke, som forbinder øerne Waya og Wayasewa ved Fiji.
Sandbanker i den nordfrisiske del af Vadehavet (Tyskland)

Sandbanke er en Natura 2000-naturtype med betegnelsen 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand [1][2]

DannelsesforholdRediger

Sandbanker dannes af tidevand, vandbølger eller strømme fra floder o.l.

EksemplerRediger

Sandbanker er almindelige i de danske farvande, bl.a. syd for Læsø og omkring Vejrø i Kattegat, ud for Vadehavet, syd for Amager og langs sydkysten af Lolland [3].

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

  • Bascom, W. 1980. Waves and Beaches. Anchor Press/Doubleday, Garden City, New York. 366 p.

Eksterne henvisningerRediger

  1. ^ Habitatbeskrivelser, årgang 2016 Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (NATURA 2000 typer)
  2. ^ Fredshavn, Jesper; Bettina Nygaard, Rasmus Ejrnæs, Christian Damgaard, Ole Roland Therkildsen, Morten Elmeros, Peter Wind, Liselotte Sander Johansson, Anette Baisner Alnøe, Karsten Dahl, Erik Haar Nielsen, Helle Buur Pedersen, Signe Sveegaard, Anders Galatius & Jonas Teilmann (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 12. ISBN 978-87-7156-437-2. Hentet 1. november 2019.  Mere end en |pages= og |page= angivet (hjælp)
  3. ^ Danske naturtyper Skov- og Naturstyrelsen 2001