Sekundærrute 401

landevej mellem Dybbøl og Skærbæk

Sekundærrute 401 er en rutenummereret landevej i Sønderjylland.

Sekundærrute
Basisdata
Længde: 79 km
Regioner: Syddanmark
Årsdøgnstrafik: 1.500-11.400 (2008) [1]

Landevejen starter ved Sønderborgmotorvejen nord for Dybbøl og slutter ved primærrute 11 syd for Skærbæk. Ruten er ca. 79 km lang, hvoraf de østligste 40 km tidligere var primærrute 8 indtil åbningen af Sønderborgmotorvejen den 31. marts 2012. Ruten er mest trafikeret på stykket mellem Dybbøl og Rinkenæs, hvor årsdøgnstrafikken i 2008 lå på 11.400. Igennem Egernsund og over Egernsundbroen er vejen dobbeltsporet.