Zohar er en omfattende samling af mystiske og metafysiske manuskripter, der fortolker Toraen. Zohar udkom som små pamfletter, og er senere samlet til et samlet værk. Sandsynligvis er Zohar skrevet af Moses de Leon, der levede i Spanien i det 13. århundrede.

Ordet zohar kan oversættes til "lys" eller "stråleglans" Hebraisk. Zohar er en vigtig del af Kabbalah, den jødiske mysticisme. Det er så vidt vides Simon bar Jochai, der levede i det 12. århundrede, der har skrevet Zohar.

Dele af værket har været oversat til latin og engelsk; men en komplet filologisk udgave er endnu ikke udgivet på engelsk. Daniel C. Matt har siden 2004 redigeret det, der skal blive en komplet udgave af Zohar. I denne udgave ordnes de mange løse manuskripter efter Toraens indholdsmæssige rækkefølge. Dermed bliver Zohar en tolkning af Tora.

Zohar er fortællingen om en række rabbier, der mødes i Palæstina. Med begejstring udlægges passager fra Toraen. Typisk indledes et afsnit med begejstrede udråb, som: "kom og se" eller det mere mystiske "Rabbi NN åbnede".

Tolkningerne er meget detaljerede. Udlægningen af de syv første bogstaver i Toraen fylder f.eks. det meste af bind I i Daniel C. Matts oversættelse.