Shipping (befragtning) er et låneord fra engelsk, der betegner en fysisk proces for transport af gods og varer, som foretages over land, gennem luften eller over havet.

Containerskib til benyttelse af godstransport

Landbaseret transport udføres med henholdsvis lastbiler og godstog, medens luft- og søtransport udføres af luftfartøjer og handelsskibe.

Se også

redigér

Ekstern henvisning

redigér