Sjællandsk

dansk dialektgruppe

Sjællandsk er betegnelsen for den danske dialekt, der tales på Sjælland. Sjællandsk tilhører dialektfamilien ømål. Rigsdansk bygger på sjællandsk, hvorfor dialektens ord i dag ikke forekommer særegne for rigsdansktalende, i modsætning til f.eks. jysk.

Fordelingen af ét, to og tre køn i danske dialekter. På Sjælland er man først gået fra tre til to køn i nyere tid.
Fordelingen af stød og musikalsk accent i danske dialekter (rosa=stød, grøn=musikalsk accent, blå=hverken stød eller musikalsk accent).

Særligt karakteristisk for sjællandsk er stødefterslag.