Skåningestrofen

Skånestrofen, Haui that Skanunga ærliki mææn, toco vithar oræth aldrigh ææn, er en strofe på middelalderdansk optegnet i Skånske Lov. Skånelandenes egentlige valgsprog.

Anders Sunesens version fra 1200-tallet af Skånske Lov og den skånske kirkeret, indeholdt en kommentar i margen: Hauí that skanunga ærliki mææn toco vithar oræt aldrigh æn