Skabelon:Resten ønskes oversat fra engelsk

Oversættelse ønskes
Denne artikel om Resten ønskes oversat fra engelsk, er kun delvist oversat fra engelske version. Afsnit markeret med følgende skabelon, ønskes oversat for at gøre den danske wikipedia større og bedre.
Kost Tekst mangler, hjælp os med at skrive teksten