Skabelon:Styreformer

Verdens stater farvet efter styreform1
     Præsidentrepublikker2      Semi-præsidentrepublikker2
     Republikker med en udøvende præsident, der vælges eller nomineres af en lovgivende forsamling, der potentielt danner parlamentarisk grundlag.      Parlamentariske republikker2
     Parlamentariske konstitutionelle monarkier      Konstitutionelle monarkier, der har en separat regeringschef, men hvor kongefamilien stadig har betragtelig udøvende og/eller lovgivende magt
     Absolutte monarkier      Etpartistater
     Lande, hvor forfatningsmæssige regeringsbestemmelser er blevet suspenderet (f.eks. militærdiktaturer)      Lande, der ikke passer ind i ovenstående kategorier (f.eks. provisoriske regeringer).
1Flere stater, der forfatningsmæssigt er flerpartirepublikker beskrives af omverdenen som autoritære stater. Dette kort repræsenterer kun de jure-styreformen, og ikke de facto-graden af demokrati.