Skala (musik)

levere toner i en bestemt tone-system
For alternative betydninger, se Skala. (Se også artikler, som begynder med Skala)

En skala betegner en trinvis tonerække, som regel løbende over en oktav.

I tonal musik er det de toner i et musikstykke, der har højest prioritet i stykket og som oftest høres ved improvisation.


Almindelige skalaer redigér

Syvtone-skalaen redigér

Traditionelt har de syv toner i grundskalaen været mest anvendt, også som udgangspunkt til dannelse af nye skalaer.

Mest kendte syv-tone skalaer:

  • Dur-skalaen,
  • mol-skalaen
  • Afledte skalaer.

Femtone-skala redigér

En pentaton skala har fem toner. En heltoneskala har seks toner, med et toneinterval på en hel tone.

Kromatisk skala redigér

Den kromatiske skala har tolv toner, med et toneinterval på en halv tone i alle skalens toner. I tolvtone-kompositionen er alle toner ligestillet og giver mange gange en fornemmelse af fraværet af en bestemt toneart.

Oversigt over kirketoneskalaer redigér

I nutidig musik er de viste skalaer de mest anvendte.

Skalanavn Nodeinterval Skala i C Eksempel
Moderne skalaer
Jonisk skala
(moderne dur)
T-T-s-T-T-T-s C-D-E-F-G-A-H-C  Afspil eksempel
Dorisk skala T-s-T-T-T-s-T C-D-Eb-F-G-A-Bb-C  Afspil eksempel
Frygisk skala s-T-T-T-s-T-T C-Db-Eb-F-G-Ab-Bb-C  Afspil eksempel
Lydisk skala T-T-T-s-T-T-s C-D-E-F#-G-A-H-C  Afspil eksempel
Mixolydisk skala T-T-s-T-T-s-T C-D-E-F-G-A-Bb-C  Afspil eksempel
Æolisk skala
(moderne mol)
T-s-T-T-s-T-T C-D-Eb-F-G-Ab-Bb-C  Afspil eksempel
Lokrisk skala s-T-T-s-T-T-T C-Db-Eb-F-Gb-Ab-Bb-C  Afspil eksempel
Pentatone skalaer
Pentaton skala T-T-sT-T-Ts C-D-E-G-A-C  Afspil eksempel
Bluesskala
Blues-skala Ts-T-s-s-Ts-T C-Eb-F-F#-G-Bb-C  Afspil eksempel

T: Heltone s: Semi-tone(halvtone)

Alle kirketonearterne er afledt af grundskalaens toner som grundtone i en ny skala. Populært sagt svarer det til at starte en skala fra hvilken som helst tone fra de hvide tangenter og derefter fortsætte tonerækken vha. de hvide tangenter. Det er de intervaller, der fremkommer, der er grundlaget for skalaerne.

Blues-skalaen er et eksempel på, hvordan oprindelsen af "blå noder" (det vil sige ikke helt rene toner) får indflydelse på vores musik, og bruges i dag; f.eks. i rock.

Se også redigér

Noter redigér