Skilleart

Skilleart eller differentialart er et begreb, der bruges i plantesociologien og geobotanikken. Skillearter er plantearter, som findes i flere plantesamfund, eller som kan mangle i nogle af dem. Samfund er kendetegnet ved deres karakterarter, og når skillearter findes eller mangler, kan det bruges til at inddele samfundene i varianter. Denne underinddeling ved hjælp af skillearter kan foretages på alle taxonomiske niveau'er, f.eks. for at underinddele planteforbund i underforbund.

Almindelig Blåtop (Molinia caerulea) er en skilleart, som findes i mange plantesamfund. Her er det en hedemose.

LitteraturRediger

  • Josias Braun-Blanquet: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. opl., 1964 (tysk).
  • Dieter Heinrich og Manfred Hergt: Munksgaards Økologiatlas, 1990, ISBN 87-16-107756 side 73
  • Otti Wilmanns: Ökologische Pflanzensoziologie. 4. opl., 1989, ISBN 3-494-02168-6 side 269 (tysk).