Skovbunden er den biotop, som dannes, når skoven har etableret sig. Skovbunden har helt særlige miljøforhold, som sætter vilkårene for planters og dyrs liv og udfoldelse. Det medfører, at der efterhånden dannes bestemte plante- og dyresamfund i skovbunden, samfund som er påvirket af de dominerende skovtræer og af hinanden.

Skovbund i december i Boserup Skov
Skovbund i maj, her med Skovmærke i fuld blomstring.

Etablering af skovbundssamfundRediger

Skovbunden opstår, når træernes bladdække hindrer pionerplanterne ("ukrudtsplanterne") i at vokse og sætte frø. På det tidspunkt vil de særligt tilpassede skovbundsplanter være mere konkurrencestærke. Hvis de ellers får chancen, vil de hurtigt fortrænge det åbne lands planter fra biotopen. Problemet er, at der ofte er meget langt til den nærmeste skov, hvor planterne skal indvandre fra. Det vil i givet fald kun lykkes, hvis der findes spredningskorridorer gennem det menneskedominerede kulturlandskab.

Skovbundens miljøbetingelserRediger

Skovbundens plantelivRediger

MuldbundRediger

MorrbundRediger

Se ogsåRediger