Skræling

Skræling er betegnelsen, som nordboerne fra Grønland og Vinland gav indianere og inuitter, eller muligvis folk fra Dorset-kulturen, i Nordamerika i begyndelsen af 1000-tallet. De skelnede ikke mellem inuitter og indianere.

Skrælinger eller Beothuk-indianere.

Begrebet skræling er det eneste nyord, som er videreført fra den norrøne befolkning på Grønland og Vinland. Måske stammer ordet fra det norrøne ord skrá, som betyder skind. Det kan således være en beskrivelse af, at de indfødte gik klædt i skind i kontrast til de norrøne, der gik klædt i klæder af uld.