Slesvigske Fodregiment

dansk regiment oprettet 1. oktober 1778

Slesvigske Fodregiment er et dansk regiment oprettet 1. oktober 1778. I år 2000 blev det nedlagt som del af et omfattende omstrukturering af forsvaret, men blev genoprettet 1. januar 2019.[1][2]

Anført af Musikkorpset passerer Fodregimentet Slotsvandmøllen på 82-årsdagen for kampen på samme sted

Slesvigske Fodregiment er et af fire kamptropsregimenter under Hærkommandoen. Regimentet består af et Command Team (CT), Tjenestegrensinspektør- elementet for Kamptjenesten (TIELM), Garnisonsstøtteenheden (GSE), Slesvigske Musikkorps (SMUK) og Reserven benævnt XXII Reserve Bataljon (22.). Endvidere indgår XIII Lette Infanteribataljon (13.), der operativt er under kommando af 2. Brigade[3].

Fane redigér

 

På regimentets fanebånd står: Boden 1813, Isted 1850, Haderslev 9. April 1940

Navne redigér

  • 1778 Fyenske Infanteri-Regiment,
  • 1785 Slesvigske Infanteri-Regiment,
  • 1842 13. Linie Infanteri-Bataillon,
  • 1863 13. lnfanteri-Regiment,
  • 1865 13. Infanteri-Bataillon,
  • 1867 13. Bataillon,
  • 1951 Slesvigske Fodregiment

(13. Bataljon tilgik 2. Regiment i 1932)

Regimentet fik sit udskrevne mandskab fra Nordslesvig og det sydlige Nørrejylland, senere fra Sydslesvig til 1864. Regimentet havde garnison i Slesvig til 1842, til 1854 i Fredericia, til 1923 i København, derefter i Viborg for i 1932 at flytte til Haderslev. Det har deltaget i krigene 1848-50 og 1864[4].

Regimentsmærke redigér

Regimentsmærket er et skjold med Slesvigs landsdelsvâben: to løver. Bagved sværd med fæstet opad. På dette Chr. VII's navnetal.

 

Regimentschef redigér

2019 - 2022 Oberst Lars Mouritsen

2022 - Oberst Lars Nygaard

Kilder og henvisninger redigér

  • Grundbog for menige, hæfte 8: Hærens historie, 3. udgave