Små grupper

Wikimedia liste

I matematikken er en gruppe et matematisk objekt med en bestemt struktur. Herunder følger en liste over de endelige grupper med lavest orden (antal elementer) op til gruppeisomorfi.

Listen kan benyttes til at bestemme om en given endelig gruppe G er isomorf på en kendt gruppe ved at bestemme ordenen af G, om G er abelsk eller ej og ordenen af elementerne i G.

Ordliste

redigér

Notationen G × H står for det direkte produkt af to grupper og Gn betegner det direkte produkt af gruppen G med sig selv n gange. GH står for det semidirekte produkt, hvor H virker på G; virkningen nævnes ikke, da alle ikketrivielle virkninger giver samme produktgruppe op til isomorfi.

Desuden bemærkes, om grupperne er abelske eller simple. (For grupper af orden n < 60, er de simple grupper præcis de cykliske grupper Zp, hvor p er et primtal.) Isomorfi betegnes med lighedstegn ("=").

Det multiplikativt neutrale element er i cykelgrafen repræsenteret af den sorte cirkel. Cykelgrafen er en entydig repræsentation for alle grupper med orden mindre end eller lig 16.

I listen af undergrupper er den trivielle gruppe og gruppen selv ikke vist. Når der er flere isomorfe undergrupper, er antallet angivet i parentes.

Små abelske grupper

redigér

De endelige abelske grupper kan let klassificeres: De er præcis de cykliske grupper og direkte produkter heraf;

Orden Gruppe Undergrupper Egenskaber Cykelgraf
1 Den trivielle gruppe = Z1 = S1 = A2 - Forskellige egenskaber gælder trivielt.
 
2 Z2 = S2 = Dih1 - Simpel, mindste ikketrivielle gruppe
 
3 Z3 = A3 - Simpel
 
4 Z4 Z2   
 
Kleins firegruppe Z2 × Z2 = Dih2 Z2 (3) Den mindste ikkecykliske gruppe
 
5 Z5 - Simpel
 
6 Z6 = Z3 × Z2 Z3 , Z2  
 
7 Z7 - Simpel
 
8 Z8 Z4 , Z2  
 
Z4 ×Z2 Z2², Z4 (2), Z2 (3)  
 
Z23 Z2² (7) , Z2 (7) Pånær det neutrale element svarer elementerne til punkterne i Fanoplanen.
 
9 Z9 Z3  
 
Z3² Z3 (4)  
 
10 Z10 = Z5 × Z2 Z5 , Z2  
 
11 Z11 - Simpel
 
12 Z12 = Z4 × Z3 Z6 , Z4 , Z3 , Z2  
 
Z6 × Z2 = Z3 × Z2² Z6 (3), Z3, Z2 (3), Z2²  
 
13 Z13 - Simpel
 
14 Z14 = Z7 × Z2 Z7 , Z2  
 
15 Z15 = Z5 × Z3 Z5 , Z3  
 
16 Z16 Z8 , Z4 , Z2  
 
Z24 Z2 (15) , Z2² (35) , Z23 (15)  
 
Z4 × Z2² Z2 (7) , Z4 (4) , Z2² (7) , Z23, Z4 × Z2 (6)  
 
Z8 × Z2 Z2 (3) , Z4 (2) , Z2², Z8 (2) , Z4 × Z2  
 
Z4² Z2 (3), Z4 (6) , Z2², Z4 × Z2 (3)  
 

Små ikkeabelske grupper

redigér
Orden Gruppe Undergrupper Egenskaber Cykelgraf
6 S3 = Dih3 Z3 , Z2 (3) Den mindste ikkeabelske gruppe
 
8 Dih4 Z4, Z2² (3) , Z2 (5)
 
Kvaterniongruppen, Q8 = Dic2 Z4 (3), Z2 Den mindste hamiltonske gruppe
 
10 Dih5 Z5 , Z2 (5)
 
12 Dih6 = Dih3 × Z2 Z6 , Dih3 (2) , Z2² (3) , Z3 , Z2 (7)
 
A4 Z2² , Z3 (4) , Z2 (3) Den mindste gruppe, der viser, at en gruppe ikke nødvendigvis har en undergruppe af enhver orden, der går op i gruppeordenen: Der findes ingen undergruppe af orden 6 (se Lagranges sætning og Sylowsætningerne).
 
Dic3 = Z3 ⋊ Z4 Z2, Z3, Z4 (3), Z6
 
14 Dih7 Z7, Z2 (7)
 
16[1] Dih8 Z8, Dih4 (2), Z2² (4), Z4, Z2 (9)
 
Dih4 × Z2 Dih4 (2), Z4 × Z2, Z23 (2), Z2² (7), Z4 (2), Z2 (11)
 
Den generaliserede kvaterniongruppe, Q16 = Dic4  
 
Q8 × Z2   Hamiltonsk
 
Den kvasihedrale gruppe af orden 16.  
 
Den modulære gruppe af orden 16.  
 
Z4 ⋊ Z4  
 
Gruppen frembragt af Paulimatricerne.  
 
G4,4 = Z2² ⋊ Z4  
 

Fodnote

redigér
  1. ^ Wild, Marcel. "The Groups of Order Sixteen Made Easy Arkiveret 23. september 2006 hos Wayback Machine", American Mathematical Monthly, januar 2005