Social- og sundhedshjælper

En social- og sundhedshjælper (også kaldet SOSU-hjælper) arbejder på plejehjem, i hjemmeplejen, på dag- og ældrecentre, i private hjem og i beskyttede boliger. Enkelte steder har man også ansat SOSU-hjælpere på sygehuse.

SOSU-hjælpere arbejder med omsorgsopgaver som f.eks. sengeredning, personlig pleje og hygiejne, rengøring, indkøb og lignende.

Social- og sundhedshjælpere arbejder ofte under ledelse af en social- og sundhedsassistent eller en sygeplejerske.

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper er en erhvervsrettet social- og sundhedsuddannelse (SOSU-uddannelse), der varer 1 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 6 måneder og praktikforløbet 8 måneder.

SOSU-hjælperuddannelsen foregår på social-, sundheds- og sygeplejeskoler rundt omkring i hele landet.

For at blive optaget på social- og sundhedshjælperuddannelsen kræves enten et gennemført grundforløb til SOSU-uddannelserne (20 uger) eller mindst 1 års uddannelse eller erhvervserfaring efter folkeskolens 9. klasse. Kommunen eller regionen finder en elevplads til dig hvis du bliver optaget på skolen.

En udlært SOSU-hjælper har mulighed for at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistent.

Social- og sundhedshjælpere er samlet i Social- og Sundhedsafdelingen i fagforeningen FOA - Fag og Arbejde, som er medlem af LO.

SOSU-hjælpere er endvidere underlagt Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Eksterne henvisninger

redigér