Sociale ydelser er en samlet betegnelse for ydelser, borgerne tildeles af staten eller kommunerne som hjælp til den daglige økonomi og tilværelse, enten i form af kontante tilskud, rabatter og fripladser eller i form af naturalier, f.eks. hjemmehjælp til ældre eller personer med handicap. I 2012 brugte den offentlige sektor i Danmark i alt 460 mia. kr. på social beskyttelse.[1] Heraf udgjorde udgifterne til ældre (især folkepension) 149 mia kr. og udgifter til sygdom og invaliditet (f.eks. sygedagpenge ) 105 mia. kr. Dagpenge til arbejdsløse medregnes også under sociale ydelser, mens offentlige udgifter til uddannelsesformål som f.eks. SU ikke medregnes.

Udvalgte sociale ydelser

redigér

Der findes mange forskellige former for sociale ydelser i Danmark. Blandt de vigtigste kan nævnes: