En specialvare eller speciality good er en kategori indenfor forbrugsvarer. Kategoriseringen er foretaget med baggrund i forbrugerens præferencer og ud fra at forbrugeren har et i forvejen bestemt indkøbsmønster. Ved specialvarer foretrækkes et bestemt mærke eller en vare med en unik karakter. Pris er sjældent det væsentligste parameter for specialvarer, i stedet sælges de primært på kvalitet, pålidelighed og image. Specialvarer kan købes i både dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og specialbutikker.

  • "Consumer goods marketing". Encyclopedia Britannica.
  • "Specialty Goods". Dictionary of Marketing.
  • Mallen, Bruce. "Selecting channels of distribution: a multi-stage process". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 26 (5): 5-21. doi:10.1108/09600039610757674.