Forskel mellem versioner af "Wikipedia:Billedpolitik"

22 bytes tilføjet ,  for 12 år siden
m
Fjerner htmlkode; kosmetiske ændringer
m (Fjerner htmlkode; kosmetiske ændringer)
Nedenstående indeholder vores '''politik om brug af billeder''' for den danske Wikipedia.
 
== Hvad tillader vi? ==
Wikipedia er en ''fri'' encyklopædi. Det betyder, at alt indhold, tekst såvel som billeder, må kopieres og bruges i andre sammenhænge - med enkelte forbehold. Helt konkret tillader vi 3 hovedgrupper af licenser:
* Vi tillader naturligvis alt, der er i '''[[public domain]]'''. Det vil sige billeder, der af den ene eller anden grund ikke er beskyttet af ophavsret (se næste afsnit.) Det kan være fordi den oprindelige ophavsmand døde for mere end 70 år siden, billedet er almindelig ejendom uden oprindeligt forfatterskab, den oprindelige ophavsmand har opgivet sin ophavsret, billedet er produceret af den amerikanske regering eller af flere andre grunde.
Bemærk desuden, at vi har samme billedpolitik som [http://commons.wikimedia.org/ Wikimedia Commons].
 
== Hvad siger dansk lov? ==
Ved brug af billeder gælder den almindelige ophavsret, specielt
'''§1''' til og med '''§4''':
Herved bekendtgøres lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 194 af 11. marts 1997, med de ændringer, der følger af lov nr. 407 af 26. juni 1998.
 
Kapitel 1<br />
''Ophavsrettens genstand og indhold''<br />
''Beskyttede værker''
 
'''§ 1.''' Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.<br />
''Stk. 2.'' Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.<br />
''Stk. 3.'' Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker.
 
Beskyttelsens indhold
 
'''§ 2.''' Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik.<br />
''Stk. 2.'' Som fremstilling af eksemplarer anses også det forhold, at værket overføres på indretninger, som kan gengive det.<br />
''Stk. 3.'' Værket gøres tilgængeligt for almenheden, når
*1) eksemplarer af værket udbydes til salg, udlejning eller udlån eller på anden måde spredes til almenheden,
''Stk. 4.'' Som offentlig fremførelse efter stk. 3, nr. 3, anses også fremførelse i en erhvervsvirksomhed, der finder sted for en større kreds, som ellers måtte anses som ikke-offentlig.
'''§ 3.''' Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden.<br />
''Stk. 2.'' Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.<br />
''Stk. 3.'' Sin ret efter denne paragraf kan ophavsmanden ikke frafalde, medmindre det gælder en efter art og omfang afgrænset brug af værket.
Bearbejdelser
 
'''§ 4.''' Den, som oversætter, omarbejder eller på anden måde bearbejder et værk, herunder overfører det til en anden litteratur- eller kunstart, har ophavsret til værket i denne skikkelse, men kan ikke råde over det på en måde, som strider mod ophavsretten til det oprindelige værk.<br />
''Stk. 2.'' Ophavsretten til et nyt og selvstændigt værk, som er frembragt gennem fri benyttelse af et andet, er ikke afhængig af ophavsretten til det oprindelige værk.
 
== Om ''Fair Use'' ==
''[[Fair use]]'' er en legal kategori, som er relevant for blandt andet den engelsksprogede wikipedia. Hermed menes der en brug af et billede, som man ikke har rettighederne til, men som man kan gengive alligevel, hvis nogle rimelighedskriterier trumfer en snærver fortolkning af ophavsrettighederne. Fx kan det være ''fair use'' at indscanne forsiden af en bog eller en side i en avis, hvis dette gøres uden profit, for et uddannende formål og i en kvalitet, som står godt tilbage for originalens (fx så en tekst er svær at læse eller en illustration en del mere mindre at se på). Dansk ret anerkender imidlertid ikke umiddelbart ''fair use''-begrebet, men der var usikkerhed om hvorvidt dette kunne have reelle legale konsekvenser; fx pga. det faktum, at dansk wikipedias data rent fysisk ligger på servere i Florida, USA. Pga. disse uafklarede spørgsmål havde vi i dec. 2005 - jan. 2006 en principiel [[Wikipedia:Afstemninger/Fair use-billeder|afstemning]], hvor det meget klart blev slået fast, at vi &ndash; for at være på den sikre side &ndash; vælger ''ikke'' at tolerere fair use billeder på dansk wikipedia. Dermed kan et fair use-billede fra fx den engelsk-amerikanske wiki ikke bruges her og vil hurtigst muligt blive slettet (se [[Skabelon:Billede FairUse]]). Det skal i den forbindelse bemærkes at [[:commons:Forside|Wikimedia Commons]] heller ikke tolererer fair use, hvorfor alle billeder derfra burde kunne bruges direkte i den danske udgave.
 
== Normer for den praktiske brug af billeder ==
For at kunne vise et ansigt rigtigt på en skærm skal ansigtet være minimum 50 pixels højt. Deraf følger, at personer i hel figur helst skal være 400-500 pixels høje, for at man kan se øjnene rigtigt. På tegninger kan man undersøge stregtykkelsen og på den måde få en ide om, hvor meget man kan formindske uden at stregerne forsvinder.
 
'''Navngivning af billeder''': Retningslinjer: Et billedes navn skal kunne identificere billedet blandt de andre vi har, samtidig bør navnet ikke være direkte misvisende i forhold til motivet.
 
== Se også ==
*[[Hjælp:Redigering#Billeder|Hvordan indsættes billeder i teksten]]
*[[Wikipedia:Politikker og normer]]
 
== Kilder/henvisninger ==
*[http://www.forbrug.dk/erhverv/love-og-regler/forbrugerlove/mfl-loven/arkiv-mfl/lov-om-ophavsret/ Lov om ophavsret]
 
60.454

redigeringer