Forskel mellem versioner af "Eksponentiel udvikling"

(lidt)
* ''x'' er den uafhængige variabel (som regel målt i tid).
* ''y'' er den afhængige variabel.
* ''a'' er det forholdstal som ''y'' ændrer sig med, når ''x'' stiger eller falder med 1: Hvis ''a'' 0 < a < 1 er ''y'' eksponentielt aftagende, hvis ''a'' > 1 er den eksponentielt voksende, og hvis ''a'' = 1 er ''y'' konstant.
* ''b'' er den størrelse ''y'' har når ''x'' er lig med nul.
En eksponentiel udvikling kan beskrives ved de to tal ''a'' og ''b'': Givet disse tal kan man med ovenstående regneudtryk svare på spørgsmål om, hvor stor den undersøgte størrelse ''y'' var eller vil være til et givent tidspunkt ''x''. Med lidt omregning kan man tilsvarende bestemme, hvornår ''y'' når eller nåede en bestemt værdi.<br>
Anonym bruger