Forskel mellem versioner af "Peder Oxe"

3 bytes fjernet ,  for 17 år siden
edit
(Tak til Søren Sørensen)
 
(edit)
'''Peder Oxe''', søn af [[Johan Oxe]] og [[Mette Gøye]], som var datter af landets magtfulde rigshofmester [[Mogens Gøye]]. Som 12 -årig blev Peder Oxe sendt på en dannelsesrejse til udlandet. I de fem år besøgte han [[Tyskland]], [[Schweiz]], [[Italien]] og [[Frankrig]]. Imens rasede [[Grevens Fejde]] i [[Danmark]], og da den sluttede, havde landet fået en ny konge og var blevet protestantisk.
 
Peder Oxes fader blev dræbt under forsvaret af sin gård [[Gisselfeld]], og et par år senere døde også moderen. Så Peder Oxe stod nu med ansvaret for sine mindreårige søskende og familiens værdier. Han gik straks i gang med at tilbagevinde familiens tabe ejendomme. Han vandt et par processer over sin morfader, Mogens Gøye, og hans indflydelse voksede. Han færdedes ved [[Christian 3.]]´s hof og blev [[lensmand]] over [[Lolland]]-[[Falster]]. I [[1552]] blev han optaget i [[rigsrådet]]. I [[1550]] anskaffedeerhvervde han herregården [[Favrsholm]] og kom hurtigt i proces med ejeren af nabogodset [[Hillerødsholm]], [[Herluf Trolle]], som var gift med Mogens Gøyes datter, Birgitte. Forholdet mellem Peder Oxe og Herluf Trolle var altså ikke særlig godt.
 
I 1556 begyndte det at gå galt. Ved et mageskifte med kongen opstod der uenighed om værdien af de bondegårde, der skulle skiftes. Kongen vandt sagen, men Peder Oxe tabte kongens gunst, hvorefter han trådte ud af Rigsrådet og opgav sine forleninger. Han blev indstævnet for regnskabsuorden og misbrug af sine len, og hans gamle modstander, Herluf Trolle udpegedes til at føre sagen mod ham. Peder Oxe bad kongen om frit lejde, og da det blev afslået, forlod han Danmark. Efter Christian 3.'s død blev al Peder Oxes ejendom konfiskeret.
 
Peder Oxe tog til [[Lothringen]] og tog ophold hos enkehertuginde Christine, datter af [[Christian 2.]], som i [[1523]] måtte forlade Danmark og give afkald på kronen. Fra Lothringen forsøgte Peder Oxe at blive taget til nåde i Danmark, men [[Frederik 2.]] er ubøjelig.
 
[[Den Nordiske Syvårskrig]] mod [[Sverige]] går dårligt, og da Peder Oxe i [[1565]] igen søgte en forsoning med Frederik 2. var kongen mere imødekommende. I [[1566]] fik Peder Oxe frit lejde og rejste til Danmark, hvor han blev forsonet med Frederik 2. Peder Oxe blev igen medlem af rigsrådet og fik [[Vordingborg Slot]] som len og sit konfiskerede gods tilbage. Året efter blev han udnævnetudnævnt til rigshofmester og medvirkede i de følgende år til at bringe de danske finanser på fode igen, herunder at gøre [[øresundstolden]] mere indbringende. Peder Oxe døde i [[1575]].
Anonym bruger