Forskel mellem versioner af "Bruger:Jakobrahbek/dbi"

== Dansk Bibel-Instituts historie ==
===Ønsket om en ny præsteuddannelse i Danmark===
Siden vækkelsernes dage i det 19. århundrede har tanken om at oprette en alternativ præsteuddannelse være luftet mange gange, da forholdet mellem universitetsteologien og vækkelsens folk var yderst spændt. Disse tanker kom både fra grundtvigsk og indremissionsk hold. Fra 1920erne og frem ulmede tankerne for alvor i Indre Mission indtil Menighedsfakultetet blev opretet i 1967:<ref>Flemming Kofoed-Svendsen, s. 88 og 9089 ''Tro til Tiden - Det kristne studenterarbejdes historie i Danmark''. 2008. Credo. ISBN 978-87-7242-3234</ref>.<br />
*'''1923''': P. C. Davidsen (i IMs bestyrelse) kommer med forslag om oprettelsen af et dansk menighedsfakultet. Der henlægges nogle fondsmidler til projektet, men ellers gøres der ikke mere ud af forslaget<br />
*'''1929''': Indre Mission blev tilbudt medbestemmelse på læreransættelser på et kommende teologisk fakultet i Århus, hvis de ville støtte økonomisk op om fakultetet. Indre Missin var interesserede, men stillere sig ellers afventende.<br />
*'''1934''': Thomas Mollerup fremhæver i et foredrag, trykt i IMT at teologi er en kirkelig funktion og Det Teologiske Fakultet må have samme udgangspunkt som kirken ellers bliver en teologisk professor blot lærer i religionshistorie. Derfor kan et menighedsfakultet blive en kirkelig nødvendighed, udtalte han.<br />
*'''1933''': Harboe Pedersen (1906-94) er på studieophold på Menighedsfakultetet i Oslo. Efter dette ophold bliver Pedersen en af de varmeste fortaler for oprettelsen af et lignende fakultet i Danmark. Han bliver en af hovedinitiativtagerne til processen frem til Menighedsfakultetet i Århus en del år senere<br />
*'''13. september 1967''': Menighedsfakultet (MF) oprettes i Århus med Asger Højlund som formand og Harboe Pedersen som selretær. Også N.O. Rasmussen (senere Vigilius) sad med i den første bestyrelse.<ref>Flemming Kofoed-Svendsen 2008, s. 83-84 ''Tro til Tiden - Det kristne studenterarbejdes historie i Danmark''. 2008. Credo. ISBN 978-87-7242-3234</ref><br />
*'''1960erne og 1970erne''': Folk med rod i vækkelsesbevægelserne blev mere og mere kritiske overfor forkyndelsen i mange [[folkekirke]]r. De oplevede ofte en forkyndelse uden bibelsk klarhed og substans og undertiden med fornægtelse af dele af [[Den apostolske trosbekendelse]]. Disse mennesker blev baglandet for MF og DBI og var villige til at yde endog meget betydelige økonomiske ofre, for at der kunne uddannes teologer, hvis forkyndelse og undervisning var i overensstemmelse med Bibelen. En del af denne øget bevidsthed angående forkyndelse og bibelsynet var ganske givet kommet med oprettelsen af [[Kristeligt Forbund for Studerende]] (KFS), som var en studenterbevægelse (startet i 1956), der henvendte sig til det stigende antal unge fra de ældre vækkelsesbevægelser ([[Indre Mission]], [[Luthersk Mission]], [[Evangelisk Luthersk Mission]]), som var begyndt at studere videre på gymnasierne og højere læreranstalter efter [[Anden Verdenskrig]].<ref>Flemming Kofoed-Svendsen 2008, s. 88-90 ''Troog til Tiden - Det kristne studenterarbejdes historie i Danmark''. 2008. Credo. ISBN 978-87-7242-323490</ref><br />
 
===Striden om bibelsynet===
{{Uddybende|bibelsyn}}
944

redigeringer