Forskel mellem versioner af "Bruger:Jakobrahbek/dbi"

408 bytes tilføjet ,  for 10 år siden
ingen redigeringsopsummering
|Websted = http://www.dbi.edu
}}
'''Dansk Bibel-Institut''' (fork. '''DBI''', [[engelsk (sprog)|eng.]]: ''Copenhagen Lutheran School of Theology'') er en privat og [[almennyttig]] [[organisation for bibelforskning]] og [[teologi|teologisk]] undervisning i [[København]]. DBI har til formål at give en [[bibeltroskab|bibeltro]] uddannelse i teologi for at uddanne mennesker til tjeneste for udbredelsen af det kristne budskab. DBI bygger på det grundlag, at [[Bibelen]] er Guds fuldt troværdige ord.
 
Organisationen er stiftet i [[1972]] af [[Niels Ove Vigilius]], som en reaktion på den [[Historisk-kritisk metode|bibelkritiske]] holdning, han oplevede på de teologiske fakulteter i [[København]] og [[Århus]]. DBI finansieres ved frivillige gaver og er medlem af brancheorganisationen [[ISOBRO]]. I Århus findes en lignende institution, [[Menighedsfakultetet|Menighedsfakultetet (MF)]].<br />
Med et samarbejde med [[University of Wales]] har DBI og ligeledes MF opnået et delvist brud med præsteuddannelsens monopol, som de teologiske fakulteter på [[Københavns Universitet|Københavns]] og [[Århus Universitet]] ellers har haft siden [[1569]]. Dog gives der kun en [[bachelor]] i teologi og ikke en fuld [[kandidat|kandidatgrad]].
== Dansk Bibel-Instituts formål og grundlag ==
DBI primære ønske er at fremme bibeltro [[forkyndelse]], undervisning og [[mission]]. Helt fra starten var ønsket nemlig at fastholde troen på, at Bibelen virkelig er Guds[[Gud]]s Ord. Derfor har spørgsmålet om bibelsynet[[bibelsyn]]et altid haft en vigtig plads i DBIs grundlag. Bibelsynet udtrykkes på følgende måde i vedtægterne:
#'' Bibelen er Guds ord, givet ved Helligåndens inspiration, fuldt troværdig og urokkelig, helt igennem og uadskilleligt Guds ord og menneskeord.''
#'' Bibelen er, sådan som den oprindelig blev givet, uden fejl og selvmodsigelser i alle sine udsagn, når alt forstås, som Helligånden og de bibelske forfattere har ment det. ''
#'' Bibelen er som Guds åbenbaringsord givet os som vejledning til frelse; den er den eneste, men også fuldt tilstrækkelige, klare og absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende tro, lære og livsførelse.''<ref>[http://www.dbi.edu/Portals/0/Vedt%C3%A6gter.pdf Vedtægter for Dansk Bibel-Institut]</ref><br />
Dette bibelsyn bliver anset for det skriftsyn, [[Jesus]] og [[apostel|apostlene]] havde, og som de bibelske skrifter selv giver udtryk for.
Ønsket om at fremme bibeltroskaben gøres på DBI hovedsageligt ved at give en bibeltro, Kristus-centreret og missional undervisning til studerende, der er ved at uddanne sig til tjenesten for [[evangelium|evangeliet]] hjemme eller ude. Dermed ønsker DBI også at vække og bevare troens liv blandt de studerende. Derudover ønsker DBI at drive bibeltro forskning og at påvirke den [[kirke|kirkelige]] og folkelige debat ud fra deres grundsyn<ref>[http://www.dbi.edu/Portals/0/Containers/Foldere/DBIs%20maalsaetning%202008-13.pdf Målsætning 2008-2013, Dansk Bibel-Institut]</ref>. <br />
Den missionale profil til udlandet blev særlig skærpet da TKM-uddannelsen startede i 2001, der udover at være en teologisk uddannelse også var en uddannelse med fokus på mission til andre kulturer. DBIs nuværende uddannelse har stadig samme fokus.<br />
 
==Dansk Bibel-Instituts udddannelser==
DBI har en række uddannelser. Fælles for uddannelserne er, at de er gratis og der er mulighed for private læsepladser, at tage del i kristne fællesskab (andagter, bedemøde) og få adgang til DBI's [[bibliotek]]. Uddannelserne er ikke [[Statens Uddannelsesstøtte|SU-berettiget]].
 
===Bachelor i Teologi===
Bachelor i teologi er en 4-årig teologisk bachelorgrad valideret af The University of Wales og optager nye hold hvert andet år (i lige år). I løbet af uddannelsen får de studerende undervisning i alle de traditionelle fag, som der er på et teologistudie samt en række fag inden for kultur, kommunikation og mission samt faget [[religionsvidenskab]]. Integreret i uddannelse er også praktikforløb og studietur til udlandet<ref>[http://www.dbi.edu/Portals/0/Containers/Foldere/bachelor_teologi.pdf Folder om DBIs uddannelse: Bachelor i teologi]</ref>.
 
===Åben uddannelse i kristendom===
Åben uddannelse i Kristendom er en uddannelse, der tilbydes som fuldtidsstudie på et år, som deltidsstudier eller som enkeltfagstudier og henvender sig til en folk der ønsker at dygtiggøre sig i deres arbejde med kristendomsformidling, så som kristendomslærere, sognemedhjælpere[[sognemedhjælper]]e mm. Med uddannelsen kan man supplere egen uddannelse eller videreuddanne sig. Uddannelse udbyder en introduktion til en række teologiske fag som bibelfag[[Det Gamle Testamente]], [[Det Nye Testamente]], [[troslære]] og [[kirkehistorie]]. Derudover er det kulturforståelse, kommunikation samt fag i [[didaktik|fagdidaktik]] og kristendomsformidling til børn og unge. Uddannelsen er også valideret af The University of Wales<ref>[http://www.dbi.edu/Portals/0/Containers/Foldere/aauik.pdf Folder om DBIs uddannelse: Åben uddannelse i kristendom]</ref>.
 
===Supplerende undervisning for studerende på Det Teologiske Fakultet, København===
== Dansk Bibel-Instituts historie ==
===Ønsket om en ny præsteuddannelse i Danmark===
Siden [[Gudelige vækkelser|vækkelsernes]] dage i [[det 19. århundrede]] har tanken om at oprette en alternativ præsteuddannelse være luftet mange gange, da forholdet mellem universitetsteologien og vækkelsens folk var yderst spændt. Disse tanker kom både fra [[Grundtvigianisme|grundtvigsk]] og [[Indre Mission|indremissionsk]] hold. Fra 1920erne[[1920]]erne og frem ulmede tankerne for alvor i Indre Mission indtil Menighedsfakultetet blev opretet i 1967:<ref>Flemming Kofoed-Svendsen, s. 89 ''Tro til Tiden - Det kristne studenterarbejdes historie i Danmark''. 2008. Credo. ISBN 978-87-7242-3234</ref>.<br />
'''1923''': [[P. C. Davidsen]] (i IMs bestyrelse) kommer med forslag om oprettelsen af et dansk menighedsfakultet. Der henlægges nogle fondsmidler til projektet, men ellers gøres der ikke mere ud af forslaget<br />
'''1929''': Indre Mission blev tilbudt medbestemmelse på læreransættelser på et kommende teologisk fakultet i Århus, hvis de ville støtte økonomisk op om fakultetet. Indre Missin var interesserede, men stillere sig ellers afventende.<br />
'''1934''': [[Thomas Mollerup]] fremhæver i et foredrag, trykt i IMT[[Indre Missions Tidende]], at teologi er en kirkelig funktion og Det Teologiske Fakultet må have samme udgangspunkt som kirken ellers bliver en teologisk professor blot lærer i [[religionshistorie]]. Derfor kan et menighedsfakultet blive en kirkelig nødvendighed, udtalte han.<br />
'''1933''': [[Harboe Pedersen]] (1906-94) er på studieophold på [[Menighedsfakultetet i Oslo]]. Efter dette ophold bliver Pedersen en af de varmeste fortaler for oprettelsen af et lignende fakultet i Danmark. Han bliver en af hovedinitiativtagerne til processen frem til Menighedsfakultetet i Århus en del år senere<br />
'''13. september 1967''': Menighedsfakultet (MF) oprettes i Århus med Asger Højlund som formand og Harboe Pedersen som selretærsekretær. Også N.O. Rasmussen (senere Vigilius) sad med i den første bestyrelse.<ref>Kofoed-Svendsen 2008, s. 83-84</ref><br />
'''1960erne og 1970erne''': Folk med rod i vækkelsesbevægelserne blev mere og mere kritiske overfor forkyndelsen i mange [[folkekirke]]r. De oplevede ofte en forkyndelse uden bibelsk klarhed og substans og undertiden med fornægtelse af dele af [[Den apostolske trosbekendelse]]. Disse mennesker blev baglandet for MF og DBI og var villige til at yde endog meget betydelige økonomiske ofre, for at der kunne uddannes teologer, hvis forkyndelse og undervisning var i overensstemmelse med Bibelen. En del af denne øget bevidsthed angående forkyndelse og bibelsynet var ganske givet kommet med oprettelsen af [[Kristeligt Forbund for Studerende]] (KFS), som var en studenterbevægelse (startet i 1956), der henvendte sig til det stigende antal unge fra de ældre vækkelsesbevægelser ([[Indre Mission]], [[Luthersk Mission]], [[Evangelisk Luthersk Mission]]), som var begyndt at studere videre på gymnasierne og højere læreranstalter efter [[Anden Verdenskrig]].<ref>Kofoed-Svendsen 2008, s. 88 og 90</ref><br />
 
===Spørgsmål angående bibelsyn===
{{Uddybende|bibelsyn}}
Menighedsfakultet var bibeltro fra starten af, men alligevel opstod der uenighed om, hvordan bibeltroskaben skulle opfattes. [[Det konservative bibelsyn]] mener, Bibelen er den absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende tro og livsførelsen, hvorimod der[[Det ortodokse bibelsyn|det ortodokse]] (tidligere kaldt fundamentalistiske) bibelsyn går et skridt videre og hævder et [[verbalinspiration|ufejlbarlighedsprincip]] i alle Bibelens udsagn. Særligt N.O. Vigilius, som ellers var udset til at blive MFs første fuldtidsansatte lærer, ønskede, at formålsparagraffen skulle præcisere talen om Bibelens ufejlbarlighed i alle udsagn og altså have et ortodokst bibelsyn uden at give plads for et konservativt syn i undervisningen. Dette ønske fik lige netop ikke tilstrækkelig opbakning af repræsentantskabet til at kunne blev vedtaget. Forslaget faldt derfor og Menighedsfakultet blev et sted, som ønskede at rumme begge syn ud fra tommelfingerregelen: ''MFs lærere må ikke være så fundamentalistiske, at de ikke kan have lærefællesskab med konservative - eller så konservative, at de ikke kan have lærefællesskab med fundamentalister''<ref>Kofoed Svendsen s. 85</ref>. <br />
Dette kunne Vigilius dog ikke acceptere, da han var overbevist om, at kun en fuld tillid til hele Bibelen kan være et frugtbart grundlag for kristen tro. En åbning for selv mindre fejl i Bibelen, så han blot som en moderat og forsigtig udgave af bibelkritikken. "''Når man er kommet på afveje (med bibelkritikken red.), er det ikke nok at søge et stykke tilbage ad den vej, man for vild på''" skriver han f.eks. til de studerende på DBI i 1994. I stedet vil han helt tilbage til udgangspunktet som ifølge Vigilius er det syn på Bibelen som Jesus og apostlene havde <ref>Niels Ove Vigilius. "Hvorfor Dansk Bibel-Institut?" i ''Dansk Bibel-Institut - Studenter-guiden 1994'', s. 13 og 17.</ref>.
I stedet for en ansættelse på Menighedsfakultetet blev Vigilius så den ledende skikkelse i oprettelsen af et lignende sted i København, som fik et ortodoks bibelsyn.
I København blev tankerne om et alternativ teologisk uddannelse formet ud fra en kreds af teologistuderende. Kredsen startede på baggrund af den del af KFS's arbejde, der var målrettet teologistuderende. Disse studerende havde deltaget i særlige konferencer specifikt for dem (i 1968, 1969 og 1972), men efterhånden fik de teologistuderende et behov for at kunne drøfte problemer og vanskelighed på deres studie i et fælles forum. De ønskede en videnskabelig åbenhed overfor
andre synspunkter end den historisk kritiske som de mødte på universitet, hvor de ikke følte de kunne komme til
orde med de teologiske holdninger, som de hentede fra [[Amerika]], [[Canada]], [[England]] og flere af [[de
skandinaviske lande]].” Således blev teologkredsen startet i løbet af tresserne. <ref>[http://www.dbi.edu/Portals/0/Teologkredsen%20fik%20et%20barn.pdf Kurt Dalsgaard. "Teologkredsen fik et barn". 2007.]</ref>.I starten af 1972 var gruppen vokset til ca. 25 personer - og var uofficielt tilknyttet KFS. N.O. Vigilius var med i denne kreds.<br />
'''Foråret 1972''': På et af teologkredsens møder drøftede man behovet for et alternativt studiemiljø med et [[studiebibliotek]] med særlig vægt på moderne teologisk [[litteratur]], der drev bibeltro teologi. N.O. Vigilius udarbejdede et forslag til vedtægter for studiemiljøet med arbejdstitlen 'Institutum Biblicum'.<br />
'''14. september 1972''': Forslaget blev drøftet af 20 personer fra teologkredsen og igen gik debatten på, om der skulle gives plads til både det konservative og det ortodokse eller som N.O. Vigilius ønskede og havde stillet forslag om, at kun det ortodokse syn skulle gælde. 13 af de 20 ønskede at holde sig til Vigilius linje om et institut på en klar bibeltro linje med det ortodokse bibelsyn som det eneste bibelsyn.<br />
'''11. oktober 1972''': Dansk Bibel-Institut blev stiftet af de 13 tidligere omtalte personer samt 3 øvrige fra teologkredsen og vedtægterne blev gennemdrøftet endnu engang og vedtaget<ref>Egon Kattner. 1994, s. 18-19.</ref>.
 
===Dansk Bibel-Institut udbygges===
'''1973''': Første lejemål i [[KFUK]]'s bygning i St- Kannikestræde (1. sepember) og første undervisning på DBI: Om bibelsyn og Bibelforkskning v N.O Vigilius <br />
'''1974''': DBI's infomationsbrev udkommer fra da af 6 gange årligt<br />
'''1975''': N.O. Vigilius ansættes på deltid<br />
'''1977''': DBI flytter til de nuværende lokaler i Frederiksborggade 1A<br />
'''1979''': DBIs fremtid drøftes og der klargøres at der sigtes på at lave et fuldt udbygge anerkendt teologisk alternativ til de teologiske fakulteter og at der arbejdes på at få eksamensret[[eksamen]]sret ved at have kvalificerede undervisere (doktorer[[doktor]]er etc.) på DBI<br />
'''1987''': DBI-informationen skifter navn til DBI-posten og udkommer i avisformat<ref>Egon Kattner. 1994, s. 20-28.</ref>.<br />
===DBI's etablerer egne uddannelser===
'''1972-2001''': DBI kan kun give supplerende undervisning til studerende Københavns teologiske fakultet, uden mulighed for at uddanne egne studerende på egen uddannelse.<br />
'''2001''' Ved at samarbejde med [[Misjonshøgskolen]] i [[Stavanger]] i [[Norge]] kan DBI starte sin egen [[akademisk]], teologisk bacheloruddannelse. Denne uddannelse kaldes Tværkulturel Missionsuddanelse (TKM-uddannelsen), da den udover de teologiske fag har en tværkulturel og missional profil, så at den kan henvende sig til både teologistuderende og folk der ønsker at arbejde som ydremissionærer og andre beslægtede profession er Danmark og udlandet. Denne uddannelse kan tages på enten 1, 2 eller fire år. <br />
'''2008''': DBI indgår en akkrediteringsaftale[[akkreditering]]saftale med University of Wales, hvor University og Wales tager ansvar for at DBI på fuld tilfredsstillende videskabelig måde gennemføre undervisning og eksamninatino af en 4 årige bacheloruddannelse i teologi. [[Britisk karakterskala]] bliver fulgt og University og Wales føre tilsyn med uddannelsen, men ellers foregår undervisning og eksamen normalt på dansk. Dermed har DBI opnået et delvist brud med præsteuddannelsens monopol, som de teologiske fakulteter ellers har haft siden 1569. <br />
'''2009''' TKM uddannelsens 4-årige spor skifter navn til ''Bachelor i Teologi'' og det 1-årige til ''Åben Uddannelse i Kristendom''.<br />
 
944

redigeringer