Forskel mellem versioner af "Bruger:Jakobrahbek/bibelsyn"

 
 
==Det ortodokse (fundamentalistiske) bibelsyn==
SomDet modsvarortodokse tilbibelsyn deopfatter bibelkritiskeBibelen positionersom opstodinspireret detaf fundamentalistiskeGud bibelsynog ufejlbarlig i alle ting. I starten af det 20. århundrede. Ordet(o fundamentalisme1909) blev dette bibelsyn opstodformuleret i oen 1909række skrifter kaldet "The Fundamentals", og varderfor oprindeligtblev endet betegnelsekaldt for endet personsfundamentalistiske bibelsyn. Bibelfundamentalister taler om Jesus Kristus og Bibelen som deres livs fundament. De anser Bibelen uden forbehold for at være Guds inspirerede og ufejlbarlige ord til mennesker. <br />
I dag bruges oftere betegnelsen det ortodokse bibelsyn, da ordet fundamentalist i dag giver associationer til religiøse grupper blander deres religion med politiske associationer,synspunkter. Noget som derdet for mange ikke ligger i dette bibelsyn. Bibelsynet ergår en systematiseringtilbage af bibelsynet fratil den luthersk ortodoksi og videre tilbage gennem kirkehistorien. SåledesAugustin skrev f.eks. Augustin der skriver:at "''Jeg tror fuldt og fast, at ingen af Den hellig Skrifts forfattere har taget fejl i noget af det, de skriv''"
DetForskere med et ortodokse bibelsyn gørønsker gerneat gøre brug af en række videnskabelige metoder tilfor at finde frem til den oprindelige mening af skriftet så som f.eks. tekstkritik og oversættelseskritik mm. Derimod ønsker disse forskere med dette bibelsyn ikke at gøre brug af historisk-kritiske metoder, der stilleranfægter spørgsmålskriftets vedtroværdig selveog skriftetsautoritet troværdighedsom guddommelig inspiret og autoritetufejlbarligt, som f.eks. den historisk-kritiske metoder gør.
Sigtet med denne fastholden af De kanoniske skrifters guddommeliglige inspiration og ufejlbarlighed skyldes at kun dermed få det autoritet over den kristnes liv, så det bliver til et "Så siger Herren" og kan give frelsesvished
 
==Det konservative bibelsyn==
944

redigeringer