Forskel mellem versioner af "Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker"

ingen redigeringsopsummering
m (tilføjet underkategori til stub)
'''== Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker''' blev stiftet i 1919 af bl.a. kunsthistorikeren [[Francis Beckett]].==
'''Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker''' er et dansk non-profit selskab med formålet at sikre det økonomiske grundlag for bogudgivelser omhandlende væsentlige historiske danske kunst- og arkitekturværker og oldtidsminder.
Selskabet – i daglig tale '''Mindesmærkeselskabet''' – blev stiftet 1919 af en kreds af forskere omkring kunsthistorikeren [[Francis Beckett|http://da.wikipedia.org/wiki/Francis_Beckett]]. Blandt de mange fremtrædende medlemmer af selskabets bestyrelse gennem tiden kan foruden Beckett selv nævnes [[Poul Nørlund|http://da.wikipedia.org/wiki/Poul_N%C3%B8rlund]], [[Mouritz Mackeprang|http://da.wikipedia.org/wiki/Mouritz_Mackeprang]], [[Povl Eller|http://da.wikipedia.org/wiki/Povl_Eller]] og [[Erik Fischer|http://da.wikipedia.org/wiki/Erik_Fischer]].
 
== Selskabets sammensætning ==
H. M. Dronning Margrethe II. er protektor for selskabet.
 
Selskabets nuværende bestyrelse består af:
* landsdommer Kjeld Wiingaard (formand)
* museumsinspektør v. Thorvaldsens Museum, ph.d. Margrethe Floryan
* museumsdirektør for Davids Samling, fil. dr. [[Kjeld von Folsach|http://da.wikipedia.org/wiki/Kjeld_von_Folsach]]
* museumsdirektør for De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg og Amalienborg, [[Niels-Knud Liebgott|http://da.wikipedia.org/wiki/Kjeld_von_Folsach]]
* professor i historie, dr. phil. Gunner Lind
* seniorforsker, mag. art. Claus M. Smidt
* kunsthistoriker, dr. phil. [[Mikael Wivel|http://da.wikipedia.org/wiki/Mikael_Wivel]]
* kunsthistoriker, ph.d. Mikael Bøgh Rasmussen (sekretær)
 
== Selskabets udgivelser ==
Selskabets første udgivelse kom i 1921. Siden er der udgivet en lang række rigt illustrerede publikationer, der kendetegnes ved fornemt boghåndværk og høj faglig standard, specialiserede i emner inden for historie og kunsthistorie. En del af dem er selv efter adskillige årtier holdt sig som uomgængelige for deres område. Det er et gennemgående princip, der dog få gange er afveget, at publikationerne er forfattet på dansk med et omfattende resumé på ét af de europæiske hovedsprog.
 
Indtil videre er udgivet:
# M. Mackeprang: ''Vases sacrés émaillés d´origine francaise du 14. siècle conservés dans le Musée National de Danemark.'' 1921.
# Francis Beckett: ''Uraniborg og Stjærneborg.'' Tegninger af Charles Christensen. 1921.
# Mogens Clemmensen og Vilh. Lorenzen: ''Kalundborg Kirke''. 1922.
# Chr. Axel Jensen: ''Gjorslev. Roskildebispens Borg paa Stevns og dens Bygningshistorie.'' 1924.
# Fr. Weilbach: ''Architekten Lauritz Thura.'' 1924.
# Poul Nørlund: ''Gyldne Altre. Jysk Metalkunst fra Valdemarstiden.'' 1926.
# V. Thorlacius-Ussing: ''Billedhuggeren Thomas Quellinus.'' 1926.
# Fr. Weilbach: ''Architekten C. F. Harsdorff.'' 1927.
# Leo Swane: ''Kobberstikkeren J. F. Clemens. Biografi samt Fortegnelse over hans Kobberstik.'' 1929.
# C. M. Smidt: ''Cistercienser-Kirken i Løgum.'' Tegninger af Harald Lønborg-Jensen. 1931.
# C. Elling og V. Sten Møller: ''Holmens Bygningshistorie 1680-1930.'' 1932.
# Georg Galster: ''Danske og norske Medailler og Jetons ca. 1533 til ca. 1788.'' 1936.
# Vilh. Lorenzen: ''Christian IV´s Byanlæg.'' 1937.
# M. Mackeprang: ''Danmarks middelalderlige Døbefonte.'' 1941.
# Poul Nørlund og Egmont Lind: ''Danmarks romanske Kalkmalerier.'' 1944.
# M. Mackeprang: ''Jyske Granitportaler og anden romansk Skulptur.'' 1948.
# Otto Norn: ''Christian III´s Borge.'' 1949.
# M. Mackeprang og Sigrid Flamand Christensen: ''Kronborgtapeterne.'' 1950.
# Chr. Axel Jensen: ''Danske adelige Gravsten fra Sengotikens og Renaissancens Tid. Stu¬dier over Værksteder og Kunstnere. I-II og Planchebind.'' 1951-53.
# Henrik Bramsen: ''Gottlieb Bindesbøll. Liv og arbejder. Med en fortegnelse over hans tegninger til arkitektur.'' 1959.
# Torben Holck Colding: ''Cornelius Høyer 1741-1804.'' 1961.
# Else Kai Sass: ''Thorvaldsens Portrætbuster I-III.'' 1963-65.
# Knud Voss: ''Bygningsadministrationen i Danmark under Enevælden. Med en byg¬ningshistorisk Redegørelse for Størstedelen af Periodens danske Raadhuse.'' 1966.
# Jan Steenberg: ''Fredensborg Slot. Monumenter og Minder. Tiden 1720-1796.'' 1969.
# Povl Eller: ''Kongelige Portrætmalere i Danmark 1630-82.'' 1971.
# Jan Steenberg (og Holger Schmidt): ''Fredensborg II med atlas.'' 1979.
# Harald Langberg: ''Gunhildkorset.'' 1982.
# Kjeld von Folsach: ''Fra nyklassicisme til historicisme. Arkitekten G. F. Hetsch.'' 1988.
# Otto Norn og Søren Skovgaard Jensen: ''Visdommen i Vestjylland (The House of Wisdom).'' 1990.
# Ellen Poulsen: ''Jens Juel. I-II.'' 1991
# Hanne Raabyemagle: ''Christian VIIs Palæ, Amalienborg I-II.'' 1999
engelsk udg.: ''The Palace of Christian VII, Amalienborg vol I-II.'' 1999.
fransk udg.: ''Le Palais de Christian VII, Amalienborg t. I-II'.'' 1999.
# Mirjam Gelfer-Jørgensen (red.): ''Dansk jødisk kunst - Jøder i dansk kunst.'' 1999.
engelsk udg.: ''Danish Jewish Art - Jews in Danish Art.'' 1999.
# Suzanne Ludvigsen: ''Maleren Dankvart Dreyer I-II''. 2008.
# Jørgen Hein: ''The Treasure Collection at Rosenborg Castle I-III''. 2009.
 
 
{{DK-foreningstub}}
 
[[Kategori:Etableret i 1919]]
33

redigeringer