Forskel mellem versioner af "Jørgen Sonne (maler)"

 
== På jagt i Rom ==
Med fornyet understøttelse rejste Sonne i 1831 til [[RomBarcelona]], hvor han straks købte sig en del farver og pensler samt en jagtbøsse; den sidste brugte han i begyndelsen af sit ophold der nede adskillig ivrigere end de første; han blev en vældig jægersmand, færdedes som sådan dag efter dag ude i kampagnen og skød en mængde fugle, både spiselige og uspiselige. Det væsentligste udbytte af jagtturene blev dog det, at Sonne på dem fik den italienske landbefolkning at se på nært hold og i dens daglige sysler. Mere og mere vakte bønderne og deres husdyr, stærkere og stærkere den sydlandske natur hans interesse, og snart havde han en mængde af sine iagttagelser fæstede på lærredet. Hans studiemappe fyldtes med tegninger og malede skitser, og i hans bolig i Rom blev disse udnyttede til hele Malerier, hvori han gav trofaste og følelsesfulde Skildringer af Italiens natur og folkeliv, særlig af dette sidste. Vel vedblev han endnu nogen tid af og til at "komponere", som han havde lært det af Gebauer, der udtrykkelig advarede sine disciple imod at male efter Naturen, og i München; ''Morgenen efter Slaget'', der i 1833 blev solgt til [[Kunstforeningen]], og som nu tilhører [[Thorvaldsens Museum]], er Vidnesbyrd derom. Men dette Billede blev det sidste, hvori han behandlede et emne, som han ikke kendte af Selvsyn; i alle sine senere frembringelser holdt han sig til, hvad han personlig var fortrolig med, og fra de følgende år af hans romerperiode skriver sig så ægte og pålidelige ting som ''Et Skib trækkes op ad Tiberen ved Hjælp af Bøfler'', ''Romerske Bønder, som drage til Marked'' (Nationalgalleriet) og ''Høstmesse i den romerske Kampagne'' (Museet i [[Århus]]).
 
== Hjemme i Danmark og medlem af Akademiet ==
I 1841 kom Sonne tilbage til [[fædreland]]et og tog straks fat på de hjemlige emner; i de nærmest følgende år udstillede han vel endnu en del arbejder, der vare blevne til på grundlag af de italienske studier, således ''Et Marked i Omegnen af Rom'' 1843 og ''Scene ved en Brønd i en neapolitansk By hen imod Aften'' 1845 (begge solgte til [[Kunstforeningen]]), men allerede i 1844 kom det ægte danske ''En gammel Fisker med sin Datter sætter sit Garn'', i 1846 ''En Flok Kvæg søger Køling i Vandet'' og i 1847 det vidt bekendte hovedværk ''De syges Søvn på St. Helenes Grav ved Tisvilde St. Hans Nat''; alle disse tre billeder tilhøre Nationalgalleriet. I 1846 blev Sonne optagen som medlem af Akademiet på ''Søndag Morgen; en Familie i Begreb med at tage til Kirke''. Dette arbejde hører ikke til hans mest fremragende; ganske anderledes betydeligt er ''De syges Søvn'' med dets stærke og primitive lyriske stemning, dets åndfulde redegørelse for den stille midsommernats poesi og for de stakkels syges længsel og lidelse, deres hvile og håb. I dette kunstværk er alle Sonnes væsentlige fortrin på ejendommelig måde forenede; først og fremmest vidner det om den styrke og inderlighed, hvormed han mægtede at fastholde en situation i sammenhæng med en dybt greben naturstemning. Billedet virker, skønt landskabet i og for sig ingenlunde er fortræffelig gjort, og der vel også kan være et og andet at sige på formgivningen i figurerne, ligesom så mange af kunstnerens andre frembringelser næsten som et lyrisk digt, der ikke opfordrer til dvælen ved enkelthederne, men kun til hengivelse i den stemning, der strømmer os i møde fra kunstværket som helhed.
Anonym bruger