Forskel mellem versioner af "Sct. Georgs Gilderne"

3.249 bytes tilføjet ,  for 7 år siden
ingen redigeringsopsummering
'''Sct. Georgs Gilderne''' i Danmark er en sammenslutning af nuværende og tidligere [[spejder]]e, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene: Én gang spejder – altid spejder'''. Den blevBlev stiftet i København den 24. april 1933.
Sct. Georgs Gilderne er en international bevægelse opstået i og udgået fra Danmark.
 
'''Spejderideen for voksne
Formålet er
'''
* at virke som samlingssteder, hvor forbindelsen med spejderbevægelse, gamle og nye kammerater kan vedligeholdes.
'''Sct. Georg Gildernes idegrundlag og formål
* at understøtte den enkeltes stræben efter at leve som en ansvarsbevidst, hjælpsom og nyttig borger.
* at udbrede spejderidealerne og virke for deres praktiske anvendelse i samfundslivet.
 
'''
'''Idegrundlag'''
Sct. Georgs Gilderne i Danmark, der har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper, er et fællesskab for voksne, hvor medlemmerne tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.
Gildebevægelsen er åben for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro.
Gilderne arbejder i overensstemmelse med et formål, et princip og en metode.
 
'''Formål
'''
Sct. Gildernes formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling.
I fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanistiske opgaver i lokalsamfundet samt nationalt og globalt.
Sct. Gilderne tager ikke stilling i partipolitiske anliggende. Derimod forventes det at medlemmerne tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål.
 
'''Gildeprincippet
'''
Princippet er 3 delt og danner grundlag for vores arbejde.
Det enkelte medlem har ansvaret for sin egen personlige udvikling
Den enkelte tager ansvar overfor eget Gilde og Gildebevægelsen
Den enkelte viser ansvar overfor det samfund vi er en del af
 
Dette princip genfinder vi i Gildeloven og Gildeløftet.
 
'''Gildeloven'''
Enhver gildebror gør sit bedste for
at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse,
at erkende sine fejl og rette dem,
at nå til beherskelse af sit sind,
at have respekt for det, der har værdi for andre,
at gøre livet gladere og lysere overfor andre,
at tage medansvar i familie og samfund,
at værne naturen og vore national værdier,
at virke for international forståelse,
at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret,
 
'''Gildeløftet
'''
Jeg lover oprigtigt at stræbe efter:
at holde gildeloven,
at hjælpe andre,
at føre et Sct. Georgs sværd mod det onde i mig selv og for det, som efter min overbevisning er ret og rigtigt.
 
'''Arbejdsform
'''
Gildernes arbejdsform skal støtte gildebrødrene i det praktiske arbejde med at efterleve gildelov og -løfte og gildernes formål, idet der tilstræbes en vekselvirkning mellem individuel udfoldelse og samarbejde med andre.
 
Arbejdsformen kan være:
Personlig udvikling gennem svende-, væbner- og riddertid.
Sikre at den enkelte altid besidder de kompetencer der skal til for at fællesskabet kan udføre sine opgaver.
Arbejde i grupper hvor man støtter hinanden i udførelsen af de enkelte aktiviteter f. eks. indsamlinger til humanitære formål.
Projekter hvor man samles i interesse fællesskaber med henblik på at løse specifikke opgaver på tværs af organisationen.
Debatskabende aktiviteter og møder i Gildet.
 
'''Fællesskabskultur i Sct. Georgs Gilderne i Danmark
'''
'''Personlig udvikling'''
Vi involvere os, søger ny viden, deler viden, hjælper på eget initiativ
Vi arbejder på at udvikle os til "HELE" mennesker
Vi lytter, giver positiv kritik og respekterer forskellighed
Vi udvikler vores sociale netværk
Vi tager personlig stilling til grundlaget for vores tilværelse, herunder åndelige og etiske spørgsmål.
 
'''Fællesskabet
'''Vi respekterer andres værdier og anerkender faglighed og kompetencer
Vi viser empati og anerkender vi er forskellige og opfordre til åbenhed
Vi bakker op om vores Gilde og Gildebevægelsen
Vi udvikler vores Gilde og Gildebevægelsen i takt med samfundets udvikling
 
'''Samfundet
'''
Vi er aktive i lokalsamfundet og handler selvstændigt og i fællesskab
Vi er parate til at engagere os i relevante opgaveløsninger
Vi støtter spejderarbejdet i lokal området
Vi udvikler og støtter humanitært arbejde
Vi tager ansvar i samfundet
Vi værner om miljøet og vore nationale værdier
Vi arbejder for international forståelse
 
== Eksterne henvisninger ==
12

redigeringer