Danske Studerendes Fællesråd: Forskelle mellem versioner

m ({{Medlemsorganisationer i Dansk Ungdoms Fællesråd}})
{{POV|dato=september 2014}}
'''Danske Studerendes Fællesråd''' (DSF) er en [[paraplyorganisation]] for studenterpolitiske organisationer ved de videregående uddannelser i Danmark. DSF er uafhængig af partipolitiske interesser og har været med til at sætte uddannelses- og studenterpolitik på den politiske dagsorden siden 1932.
 
På nuværende tidspunkt repræsenterer organisationens 15 medlemsorganisationer mereflere end 160170.000 studerende fra hele landet. Dermed er DSF Danmarks største organisation for studerende på videregående uddannelser. Hver medlemsorganisation arbejder for og på hver deres uddannelsesinstitution. DSF koordinerer de forskellige medlemsorganisationers studenterpolitiske samarbejde og samler dermed kræfterne for de studerende på landsplan.
 
DSF arbejder aktivt for, at de studerende skal have de bedst mulige vilkår i Danmark og i udlandet. DSF taler de studerendes sag i en række centrale råd, nævn, udvalg og arbejdsgrupper og ikke mindst i medierne. Via aktiviteter og kampagner arbejder organisationen for at sætte fokus på aktuelle problemstillinger og forbedre studerendes forhold.
Hver medlemsorganisation arbejder for og på hver deres uddannelsesinstitution. DSF koordinerer de forskellige medlemsorganisationers studenterpolitiske samarbejde og samler dermed kræfterne for de studerende på landsplan.
 
'''Organisation'''
DSF er uafhængig af partipolitiske interesser og har været med til at sætte uddannelses- og studenterpolitik på den politiske dagsorden siden 1932.
 
Landsforum er organisationens øverste myndighed imellem generalforsamlinger. De politiske udvalg arbejder med emner som gennemførelse og frafald, optagelsessystemet, [[Lissabon strategien]], [[Bologna processen]], [[SU]], boligpolitik, undervisningsmiljø, internationalisering og meget mere.Forretningsudvalget, med formanden i spidsen, er organisationens politiske ledelse. Forretningsudvalget består af en formand, to næstformænd (uddannelsespolitisk og levevilkårspolitisk næstformand) samt to menige valgte forretningsudvalgsmedlemmer.
DSF arbejder aktivt for, at de studerende skal have de bedst mulige vilkår i Danmark og i udlandet.
DSF taler de studerendes sag i en række centrale råd, nævn, udvalg og arbejdsgrupper og ikke mindst i medierne. Via aktiviteter og kampagner arbejder organisationen for at sætte fokus på aktuelle problemstillinger og forbedre studerendes forhold.
 
Sekretariatschefen er leder af sekretariatet, der betjener forretningsudvalget, landsforum og medlemsorganisationerne. Sekretariatet er et politisk uafhængigt organ, der servicerer hele organisationen. Nuværende sekretariatschef er [[Ole Buch Rahbek]].
DSF er medlem af den europæiske studenterorganisation [[ESU]] tidligere kendt som [[ESIB]] og af netværket [[Nordiskt Ordförande Möte]] NOM/BOM. Derud over samarbejder DSF tæt sammen med [[andre danske studenterpolitiske organisationer]] samt uddannelsespolitiske institutioner som [[Danske Universiteter]] og [[Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling]].
 
'''Internationalt arbejde'''
Da DSF gennem sine mange medlemsorganisationer har et stort bagland og kan tale på vegne af mange tusinde studerende, er det en stemme, der bliver hørt i den offentlige debat.
 
DSF er medlem af den europæiske studenterorganisation [[ESU]] tidligere kendt som [[ESIB]] og af netværket [[Nordiskt Ordförande Möte]] NOM/BOM. Derud over samarbejder DSF tæt sammen med [[andre danske studenterpolitiske organisationer]] samt uddannelsespolitiske institutioner som [[Danske Universiteter]] og [[Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling]].
De politiske udvalg arbejder med emner som gennemførelse og frafald, optagelsessystemet, [[Lissabon strategien]], [[Bologna processen]], [[SU]], boligpolitik, undervisningsmiljø, internationalisering og meget mere.
 
Forretningsudvalget, med formanden i spidsen, er organisationens daglige, politiske ledelse. Forretningsudvalget består af en formand, to næstformænd (uddannelsespolitisk og levevilkårspolitisk næstformand), en formand for Økonomisk Råd samt et menigt valg Forretningsudvalgsmedlem.
 
Økonomisk Råd er organisationens økonomiske og organisatoriske ledelse samt arbejdsgiver for sekretariatschefen. Sekretariatschefen er leder af sekretariatet, der betjener forretningsudvalget, landsforum, økonomisk råd og medlemsorganisationerne.
 
Landsforum er en organisatorisk bestyrelse, der planlægger, udfører og evaluerer kampagner.
 
Heraf er repræsentantskabet organisationens øverste myndighed, mens forretningsudvalget varetager den daglige politiske ledelse. Sekretariatet er et politisk uafhængigt organ, der servicerer hele organisationen.
 
Nuværende sekretariatschef er [[Ole Buch Rahbek]]
 
DSF står bag samarbejdsprojekter med studenterbevægelser i Zimbabwe, Columbia og Palæstina.
== Danske Studerendes Fællesråds medlemsorganisationer ==
* [http://www.syddanskestuderende.dk/ Syddanske Studerende ved Syddansk Universitet, Odense]
{| class="wikitable"
! År !! Formand !! Næstformand (levevilkår) !! Næstformand (uddannelsespolitik)
|-
|2015
|Yasmin Davali
|Laura Kofod
|Heidi Klokker
|-
|2014 || [[Jakob Lindell Ruggaard]] || [[Stefan Larsen]] || [[Rasmus Markussen]]
Anonym bruger