Forskel mellem versioner af "Udbud og efterspørgsel"

'''Loven om faldende efterspørgsel''': Forholdet mellem ''pris'' og ''efterspurgt mængde'' er omvendt proportionalt. Alt andet lige vil købere altid købe mere til lave priser end til høje priser. Det kaldes loven om faldende efterspørgsel.
 
'''Eftersp{{{.i.}}}ørgselskurvenEfterspørgselskurven:''' På baggrund af en efterspørgselsfunktion, som udtrykker forholdet mellem ''pris'' og ''mængde'', kan ''efterspørgselskurven'' indtegnes i et diagram med mængde på 1. aksen og pris på 2. aksen.
 
'''Aggregeret efterspørgselskurve''': Ved vandret addition (dvs. addition med henblik på den efterspurgte mængde til en given pris) af alle markedets individuelle efterspørgselskurver fås den samlede (aggrererede) efterspørgselskurve.
Anonym bruger